Voorbereiding Supervisie Reflectie Persoonlijk Functioneren

Wat motiveert jou om psychologisch behandelaar te worden en te blijven? Je motieven kunnen heel divers zijn en ook veranderen in de loop van de tijd. Daar gaat de eerste vraag over.

Ga na wat voor jou de beloningen zijn van het helpen van je cliënten. Ga ook na welke fantasieën of ideeën je ooit had over het beroep van helper? Zijn de dingen die voor jou belangrijk zijn veranderd?

Hieronder volgt een vraag over de ontwikkeling van je leerdoelen.

Professionele ontwikkeling

Vat kort samen: welke leerdoelen had je een half jaar geleden bij de start van je opleiding

Hoe heb je hier aan gewerkt. Noteer een voor jou belangrijke leerervaring.

Reflecteer op hoe je leerdoelen wel en niet bereikt hebt

Welke feedback heb je gekregen van je opleiders

Bekijk de formulering voor professionele ontwikkeling in het competentie profiel en noteer hoe je je ontwikkeld hebt ten aanzien hiervan.

Formuleer je leerdoelen voor de komende periode

En ga ook na hoe je hier aan gaat werken.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Sommigen stellen zelfs dat als je niet gek bent om dit vak te kiezen dat je het wel wordt in de loop van de tijd. Gewonde helers lopen een beroepsrisico.

Lijstje ‘gevaren’ van het beroep van therapeut

Zet een kruis bij een onderwerp dat je voor jezelf herkent als belastend en vervelend

Patient gedragingen

Vijandig gedrag

Suïcidaal gedrag

Boosheid t.o. therapeut

Ernstige depressie

Apathie, geen motivatie

Voortijdige beëindiging

Terugtrekgedrag

Formele klacht

Geweld

Terminale ziekte

Afhankelijke persoonlijkheid

Ernstige  weerstanden

Werkomstandheden

Organisatie beleid

Papierwerk

Te hoge werkdruk

Rolconflicten

Te hoge verwachtingen

Teveel gehoorzaamheid aan regels

Laag salaris

Geen administratieve ondersteuning

Tijdsdruk

Weerstand voor inbreng ideeen

Wangedrag collega’s

Emotionele ‘depletie’

Verveling

Fysieke uitputting

Moeite om ‘psychodynamiek’ op het kantoor te laten

Moeite met tijdbewaking

Neiging om patiënten in de watten te leggen

Secundaire traumatisering

Twijfels over beroepskeuze

Activering latente problemen

Isolatie

Competitieve sfeer

Terughouden persoonlijke info

Eenrichtingsverkeer in contacten

Idealisering en almachtswensen

Meningen van publiek over instelling of werk

Fysieke isolatie van collega’s en wereld

Therapeutische relaties

Verantwoordelijkheid patiënten

Moeite met de patiënten

Te weinig beloning door patiënten

Tegenoverdracht

Verlies van authenticiteit in werk

Persoonlijke dingen

Financiële moeilijkheden

Ziekte

Verliezen

Scheiding

Huwelijk

Zwangerschap

Verhuizing

Vertrek van kinderen

Terminale ziekte

Overig

Te veel idealisme

Monotonie

Moeite om vooruitgang te zien

Twijfels over competenties

Hoe was het om met deze vragen bezig te zijn?

Kies voor jezelf onderwerpen die je gaat delen met iemand, een supervisor, leertherapeut, collega, intervisiegroep, partner o