Vervolgcursus Bijeenkomst 5

Leerdoel: Het herkennen, benoemen van cognities, emoties en disfunctionele gedragingen en het helpen van de cliënt bij het veranderen hiervan met gebruik van procedures gericht op gedragsverandering. Keuzes maken t.a.v. het gebruik van gedragsmatige procedures en toepassen hiervan. Rationale soepel kunnen uitleggen en motiveren van cliënt.

Huiswerk voor sessie 5:

Lezen:

  • H 7 Clark en Beck , Behavioral interventions, a cognitive perspective , 234 -273 (39p)
  • Map :H 9 Behandeling van patiënten met een paniekstoornis (Kampman, Bekkers, Allart) uit: uit: Emmelkamp, P. M.G., Hoogduin, C.A.L. (2013), Van mislukking naar succes in de psychotherapie, Amsterdam: Boom 21 p.

Ook interessant:

  • Hoofdstuk uit recent Handboek CGt: interpersoonlijke vaardigheden, een onderwerp dat minder aandacht kreeg de laatste jaren. Deze vaardigheden spelen echter wel een grote rol bij het ontstaan en voortbestaan van allerlei psychologische problemen: depressie, sociale angst en andere angstproblemen, verslavingen, relatieproblemen, werkproblemen, somatoforme stoornissen. Dit hoofdstuk geeft tips voor de cgt diagnostiek en behandeling van interpersoonlijke vaardigheidstekorten.

 

 

Over exposureprocedures is veel meer geschreven. Onderstaande hoofdstukken komen uit een recent boek over exposure.

 

Hieronder kun je de relevante powerpoint downloaden. We hebben een deel doorgenomen.

 

 

Lezing Emmelkamp (virtuele) Exposure 2013

Hieronder zie je een fragment van de keynote van Paul Emmelkamp tijdens het njc van de VGCt in 2013

Kort fragment van vrouw die vertelt over haar claustrofobie

Exposure oefening claustrofobie

Observatie opdracht

Let op de instructies van de therapeut (vrouw)  en ook op de acties van de presentator (man); welke gedragingen vallen op en emoties vallen op.

Noteer de helpende acties van de therapeut.

Exposure uitleg

Deze grafiek helpt bij de uitleg over exposure

 

 

Voorbeeld exposure bij een autistisch jongetje

observatie opdracht Cole

Je ziet hier een kort fragment waarbij Cole, een jongen met autisme exposure doet.

Cole is 9 and he has OCD and High-functioning Autism. He is a strong kid and isn’t afraid to challenge his “Worry Monster” (what we call OCD)
He was going to bed and he saw a cob web on the window. It “worried” him because he thought there might be an egg and baby spiders were going to go everywhere all over the house and all over him and he just got more and more worked up (we call this catastrophizing). He wanted to move to a different room. We began the exposure before I thought to grab the camera. He is been in intense therapy for a year, so he knows the process and you can see that his anxiety dissipates really quickly. It’s important to note that he has to choose to participate and teach his brain that this situation is not a threatening situation. If I had scooped up the cobwebs and put them on him it would have only reinforced his fear.

Let op de acties van de therapeut en benoem wat ze doet wat werkt.

Exposure agorafobie

observatie opdracht Gina

Noteer: welke situaties vreest Gina? hoeveel angst ervaart ze? en wat vreest ze?

 

Gedragsobservatie bij cliënte lijdend aan paniek en agorafobie:

 

 

Uitleg en uitvoering van ERP bij smetvrees

ERP

This CBT video guide was produced in 2009 by the British Medical Journal Group who have kindly given permission for OCD-UK to broadcast. The video features Professor Paul Salkovskis, a clinical psychologist and the clinical director of the Centre for Anxiety Disorders and Trauma (CADAT), and Karen Robinson sharing her personal experiences of OCD and CBT.

Bekijk dit korte fragment en benoem de procedure voor Exposure en Respons Preventie zoals je dit in flitsen ziet in deze video.

ERP bij smetvrees

Hier zie je een therapeut begeleide ERP sessie.

Opdracht: Noteer de sterke en minder sterke kanten van de acties van de therapeut. benoem de relevante CS, US-verwachting(en) en CR-intensiteiten en de operanten die de dwang in stand houden.

uitvoering ERP thuis bij smetvrees