Vervolgcursus CGt

 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

De cursus behandelt de Theorie en Praktijk van Cognitieve Gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. Het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies, samenwerkend met de cliënt, rekening houdend met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt vormt de rode draad van de cursus. Van cursisten verwachten we dat ze casuïstiek inbrengen en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus.

Voor praktische informatie en aanmelding: http://opleiding.singel54.nl/index.html

  • Doel
  • Leren toepassen van cognitieve gedragstherapie bij complexe casuïstiek ; in staat zijn om binnen het cgt-kader creatief om te gaan met protocollen; taxatievaardigheden verder ontwikkelen, zodat je zelfstandig op grond van argumenten een behandelplan kunt opstellen en uitvoeren. Vaardigheden om de therapeutische relatie te hanteren en cgt-procedures toe te passen in samenwerking met de cliënt, waarbij de lijn van het behandelplan / het protocol vastgehouden wordt, worden geleerd en toegepast.
  • Vorm
  • In de cursus wordt veel tijd besteed aan het oefenen van vaardigheden d.m.v. casuspresentatie (zowel schriftelijk als in beeld, opnames gemaakt met de oefengroep). Rollenspel, plenair en in subgroepen. Aan de hand van casuïstiek leggen we verband tussen de theorie en de klinische praktijk. De werkuren worden deels besteed aan literatuurstudie en het oefenen van procedures in oefengroepen.
  • Omvang
  • 50 contacturen 150 werkuren VGCt erkend
  • Docenten:
  • Loek Peute, psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
  • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCt supervisor/docent