Vervolgcursus Bijeenkomst 4

Leerdoel: problemen bij het gebruik van huiswerk bespreekbaar maken, begrijpen en interveniëren bij ‘niet meewerken aan de behandeling’, het herkennen, benoemen van cognities, emoties en disfunctionele gedragingen en het helpen van de cliënt bij het veranderen hiervan middels procedures gericht op het beïnvloeden van cognities. Omgaan met moeilijkheden bij het vaststellen hiervan, omgaan met dreigend vastlopende behandelingen

Enkele video fragmenten

 

Intro en uitvoering meerdimensioneel evalueren bij de kerngedachte ‘ik ben waardeloos’

 

Toelichting door Remco van der Wijngaart:

 

De taarttechniek

 

 

En nog een