Vervolgcursus Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3

Doelen:

Communiceren en samenwerken met je client zijn belangrijk om je client te helpen bij het gebruiken van CGt om de problemen  waar de client tegen aanloopt op te lossen. Het gaat daarbij om het aanbrengen van structuur in de sessies,  aansluiten bij de interactiestijl van de client, maar ook conflicterende verwachtingen, gevoelens, weerstanden  signaleren en bespreekbaar maken.

Hieronder vind je een video (de video werkt wel als je er op klikt en eventueel nogmaals het wachtwoord invult) over het gebruik en een voorbeeld van het bespreken van de agenda als structuur element van de  sessie. Gevolgd door enkele audiofragmenten uit workshops van Padesky die haar werkwijze uitlegt. Het structureren van sessies, agenda gebruik, procesevaluatie voorkomt de kans op te ver uit elkaar lopen van de verwachtingen van de client en de therapeut. De opdrachten zijn suggesties en niet verplicht bij de cursus. Ze komen uit de blended Basiscursus, dus deels herhaling voor jullie.

Agenda

Het opstellen van de agenda is een belangrijk onderdeel van de sessie. Het helpt om structuur en lijn in je sessie en behandeling te houden.

 

Instructie
Noteer welke elementen je aanspreken, welke elementen vind je effectief en ga na hoe je zelf het bespreken van de agenda wil gebruiken in je eigen werksetting.

Structuur en werkrelatie

Padesky bespreekt in audio opnamen van workshops het belang van structuur, het gebruik van empathie zijn en hoe je ‘collaborative’ een probleemkeuze kunt maken in de probleeminventarisatiefase.

Catherine

In het onderstaande audiofragment demonstreert de therapeut het gebruik van structuur.
De cliënt wordt neergezet door een collega en heet Catherine:
Klachten: depressie, angsten, slaapproblemen, nachtmerries, geprikkeld reageren naar man en kinderen, pessimistisch en wanhopig, op haar hoede.

Instructie

Beluister vooral vanaf minuut 4 tot 10
Opdracht stel een probleemlijst en samenhang op
Wat doet de therapeut en wat helpt?

 Accent opbouw relatie

Maak terwijl je luistert een probleeminventarisatie en samenhang
Beluister minimaal 44” – 6’33”: wat doet de therapeut en wat werkt?

 
Empathie plus structuur

Maak terwijl je luistert aanvullingen op de probleeminventarisatie en samenhang en benoem hoe de therapeut tot een probleemkeuze komt.
Beluister vooral: 21” tot 12’45”

 

Jeremy Safran (die op 66 jarige helaas overleed aan de gevolgen van geweld bij een inbraak in zijn huis) wordt veel aangehaald als het gaat om het omgaan met ‘ruptures in the alliance’. Opgeleid als psychoanalyticus en geinspireerd door het werk Harry Stack Sullivan richtte hij zijn aandacht meer op problematische interactiepatronen in therapeutische contexten. Hij maakte diverse opnamen om  zijn aanpak te demonstreren.

Chris terugtrekpatroon

 

Gemengd aanval/terugtrek patroon