Supervisorencursus

Voor praktische informatie en aanmelding: http://opleiding.singel54.nl/index.html

 

Doelgroepen

 • Een cursus voor supervisoren en aspirant-supervisoren, die drie jaar lid zijn van de VGCt  of een andere specialistische psychotherapie-vereniging en minimaal 3 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog / klinisch psycholoog.

Opzet

 • De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt en de NVP. Supervisie en wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren (Vygotski ; Kolb). Dit uitgangspunt leidt tot een cursusopzet waarbij gewerkt wordt volgens deze principes.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • kennisoverdracht in de supervisie
 • valkuilen bij superviseren (relatie supervisor-supervisant)
 • behandelen (relatie supervisant-cliënt)
 • vormgeven van evaluatie van het leerproces
 • het scheppen van een gunstig leerklimaat
 • eisen van de VGCt aan de supervisor en aan de supervisant
 • praktijkopleidingseisen bij opleidingen zoals GZ-psycholoog en psychotherapeut/klinisch psycholoog.

Einddoel van de cursus

 • de cursist is aan het eind van de cursus in staat om onderwijsmethodieken en cognitieve gedragstherapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van cognitief-gedragstherapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt.

Docenten

 • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

Aantal deelnemers

 • maximaal 12