Supervisie over CGt: hoe en wat?

Dit bericht geeft aan de hand van ons hoofdstuk over Supervisie en CGt uit ‘Theorie en Praktijk van Supervisie in de GGZ’ onder redactie van Beunderman, van der Maas, Colijn, Geertjens (2016) materiaal om de 10 stappen in de vingers te krijgen.

Allereerst het hoofdstuk:

De werkwijze van CGt Supervisie vertoont veel overeenkomsten met de stappen van het CGt proces:

De supervisor en de supervisant werken samen op een transparante wijze aan het versterken van de bekwaamheden van de supervisant om CGt effectief toe te passen in de klinische praktijk zodat de cliënten optimaal behandeld worden en de professionele ontwikkeling van de therapeut wordt gestimuleerd.

Vergelijking cognitieve gedragstherapie – cognitief gedragstherapeutische supervisie, een ‘stappenplan’

Cognitieve gedragstherapie Cognitief gedragstherapeutische supervisie
1. Behandelplan opstellen Leerovereenkomst opstellen
2. Agenda: actueel doel/onderwerp Agenda: verhelderen supervisievraag
3. Probleemanalyse Probleemanalyse, competenties vaststellen
4. Doel smart maken en kiezen interventie Kiezen focus en kiezen supervisiemethodiek / leeractiviteit
5. Cognitief gedragstherapeutische procedures

Exposure, rollenspel, gedragsexperiment, Socratische dialoog detecteer

Supervisie methode.

Activeren van voorkennis, gebruik databases, rollenspel, video-opnames, cognitief gedragstherapeutische procedures (onder andere modeling, gedragsexperiment)

6. Nagaan of interventie helpt om doel te bereiken Nagaan of de vraag van de supervisant beantwoord is
7. Actieplan opstellen Actieplan opstellen
8. Huiswerk Huiswerk
9. Resultaat meting Resultaatmeting
10. Procesevaluatie Procesevaluatie

CGt supervisie kan gedefinieerd als en gekenmerkt worden door:

 • een gestructureerde vorm van onderwijs, taakgericht, actief, pragmatisch, probleemgericht.
 • cgt supervisie maakt methodisch gebruik van een casusconceptualisatie als gemeenschappelijk vertrekpunt
 • gebruikt technieken als Socratische vragen, rollenspel, actieplan, gedragsoefeningen, feedback
 • is transparant en samenwerkend van aard
 • maakt gebruikt van persoonlijke en interpersoonlijke processen
 • leert evidence based procedures toepassen
 • gebruikt videofeedback
 • gebruikt metingen ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling

De sessiestructuur bestaat uit:

 • agenda bespreking
 • verslag bespreking
 • toepassen interventies
 • procesevaluatie
 • huiswerk vooruitblik

Minder sterke supervisie wordt gekenmerkt door:

 • ongestructureerde sessie(s)
 • geen gebruik leerovereenkomst
 • geen gebruik van duidelijke leerdoelen
 • overmatig gebruik van casusbespreking zonder vervolg
 • niet gebruiken van experientele methoden
 • overmatig gebruik ‘doceerstijl’ van supervisie
 • niet gebruiken van onderwijsmethoden als rollenspel, oefening en feedback
 • niet gebruiken van metingen
 • geen objectieve meningen van competenties
 • geen feedback geven
 • niet expliciet bespreken van culturele of andere verschillen waar nodig

Dossiervoering

Zoals in de contractfase is afgesproken zal de supervisant zelf sessie verslagen maken. De VGCt heeft op vgct.nl voorbeelden en richtlijnen voor de sessieverslagen. Dossiervoering door de supervisor is uiteraard net belangrijk als het bijhouden van een behandeldossier. De inhoud van dit dossier:

 • De supervisie overeenkomst
 • Praktijktoetsen
 • Sessie verslagen
 • Leerdoelen en opmerkingen met betrekking tot de competentie ontwikkeling van de supervisant
 • Relevante aantekeningen: opleidingscontext, praktijksituatie, fase van de opleiding
 • Voortgangsrapportages naar de praktijkopleider
 • Andere opleiders
 • Eventueel kopie van het opleidingsplan

Donna Sudak gaf een presentatie van ruim een uur plus videofragmenten van supervisie

Cory  Newman schreef een boek in de APA reeks en maakte bij dit boek de volgende opname.

Supervision Essentials for CBT, Cory F. Newman & Danielle K. Kaplan, APA, Washington, 2016;

http://dx.doi.org/10.1037/14950-000