E Learning Nascholing Supervisoren

Hieronder vind je de volgende onderwerpen:

 • Inleiding
 • Voorbereiding dag 1:
 • Leeswerk
 • Instructie video opdracht
 • Gebruik competentieprofiel Supervisor
 • Instructie literatuur zoeken
 • Evaluatielijst supervisie
 • Opnemen supervisie sessies
 • Gebruik Supervisie Observatie Schaal
 • Instructies Praktijktoets
 • Dag 1: agenda
 • Uitwerken van het geleerde
 • Voorbereiding dag 2

Didactische competenties in Supervisie

De cursus bestaat uit een E learning deel met diverse werkvormen,  doe opdrachten, bijeenkomsten intervisie over supervisie en een bijeenkomst met de docenten. De opzet van de nascholing is geïnspireerd op eerdere ervaringen met kwaliteitsverbetering bij de VGCt , NVP en de LVVP. Dit programma gebruikt inzichten uit competentiegericht leren en hanteert het ruim geformuleerde competentieprofiel voor de supervisor van de VGCt als uitgangspunt. Ook al is er nog steeds discussie over de relevantie van ’therapie specifieke supervisie’ versus meer ‘generieke supervisie’ hanteren wij in dit programma het idee dat het zinvol en productief is om uit te gaan van cgt-specifieke supervisie waarbij supervisie te zien is als parallel met ‘de stappen van het cgt proces’. Hieronder vind je de instructies voor de voorbereiding. 

Tip: plan het maken van video opdrachten en het laten invullen van evaluaties tijdig!

Voorbereiding voor de bijeenkomst zonder docenten: dag 1

Meestal leer je het meeste door actief met ‘de stof’ bezig zijn door zelf te zoeken, te vertellen en ‘materiaal’ te gebruiken. Daarom is het leeswerk beperkt gehouden en waarschijnlijk ook voor de meesten van jullie bekend, we doen dit vanuit het idee dat herhaling ook zinvol is. Er is natuurlijk veel meer en juist ook de laatste jaren. Als je leestips wil hebben dan kunnen we die geven.

De instructies:

Hier vind je instructies voor het opfrissen van voorkennis (hoofdstuk 14 uit Supervisie in de GGZ, video van Donna Sudak, een presentatie met een opfris overzicht van recente literatuur over supervisie), het maken en reflecteren op video opnames van supervisies die je geeft, gebruik van praktijktoetsen in supervisie, het gebruik van het VGCt supervisie evaluatie formulier en het reflecteren op het gebruik van competentieprofielen Supervisor VGCt en NVP.

Het formulier ‘voorbereiding dag 1’ gebruik je om de uitwerkingen van de opdrachten in te vullen en je vindt het hieronder:

 1. Bestuderen: Hoofdstuk 14 uit Supervisie in de GGZ:

Inschatting leestijd: 30-60 minuten.

1.a Presentatie Donna Sudak plus videofragmenten van CGt supervisie

Donna Sudak schreef: Teaching and supervising CBt (2015, Wiley). In deze presentatie geeft ze een samenvatting en illustraties van haar werkwijze en daarmee een ‘update’ van de relevante kennis. De video duurt ongeveer een uur.

Bestudeer dit materiaal, ga na in hoeverre Donna Sudak de stappen van het cgt supervisieproces zoals beschreven in bovenstaand hoofdstuk 14 toont.

Noteer je bevindingen en neem deze mee naar dag 1.

Competentieprofiel Supervisor

2. Invullen zelfevaluatielijst Supervisorencompetenties VGCt 

Hieronder vind je het competentieprofiel voor de supervisor. Gebruik deze als zelfevaluatielijst en scoor je zelf: Wat doe je naar tevredenheid en wat minder? Neem deze mee ter bespreking bij dag 1.

Invullen lijst kost je naar schatting 20 minuten.

En voor de deelnemers die geen lid zijn van de VGCt staat hieronder het competentieprofiel voor de supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Ook interessant om te vergelijken met die van de VGCt en andere psychotherapie verenigingen.

Competentie gebied Kennis & Wetenschap

Deze competenties zijn bij sommigen populair en bij anderen onbemind. 

De VGCt heeft een instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=z6mvgt5ajr0&list=PLFE7_Dbiki-1jIFVNeCrMbg7g06RzaUfm

Evalueren van supervisie trajecten

VGCt.nl biedt de mogelijkheid om via je PE dossier supervisietrajecten periodiek te evalueren. Via PE kun je supervisanten uitnodigen om de supervisie te evalueren en je kunt de uitkomsten van de lijsten bijhouden en visueel inzichtelijk maken. De verwerking van de uitkomsten doe je zelf. De uitkomsten worden niet gebruikt voor benchmarking.

Feedback geven en krijgen vormen belangrijke processen in supervisie. Directe feedback versterkt de competentie ontwikkeling van de supervisant en feedback van de supervisant draagt bij tot de inzet van beschikbare competenties van de supervisor en prikkelt de supervisor ook om deze verder te ontwikkelen. Deze evaluatielijst is een handig hulpmiddel om feedback op te roepen bij de supervisanten.

 1. Laten invullen evaluatielijst lopende supervisies: laat alle (zoveel mogelijk van jouw supervisanten van afgelopen jaar en nu) supervisanten de lijst invullen en reflecteer over de uitkomsten in de rapportage; verschillen en overeenkomsten met je zelfevaluatielijst: wat betekenen de resultaten voor je?

Neem ook je aantekeningen van je reflecties mee naar dag 2.

Waar vind je vragenlijst?

Je gaat via vgct.nl naar mijnvgct en dan naar mijnPEdossier en dan naar SV evaluatie (rechterkant balk bovenaan):

Daar kun je met behulp van de instructies een evaluatie aanmaken en uitvoeren.

Het uitzetten en bestuderen van de uitkomsten zal je ongeveer 30 minuten kosten, afhankelijk van het aantal supervisanten.

Voor deelnemers die geen toegang hebben tot de VGCt mijnPE omgeving kunnen gebruik maken van onderstaande vragenlijsten om lopende supervisietrajecten te evalueren. Je kunt deze lijsten dus opsturen aan je supervisanten, laten invullen en reflecteren op de uitkomsten in huiswerkformulier.

 1. Video opnamen Supervisie

Neem minimaal 1 supervisie sessie in zijn geheel op en gebruik de supervisie observatie schaal om de getoonde competenties te benoemen en te reflecteren over verbeteringen/alternatieven.  Neem deze opname dus ook mee naar dag 1 (afspeelbaar via laptop met goed geluid; test dit van tevoren). Noteer je observaties en reflecties en neem deze ook mee naar dag 1.

Tijdsinvestering 3 uur (tip: soms kun je de afspeeltijd versnellen, dan kun je deze opdracht sneller uitvoeren)

Hieronder vind je supervisie observatieschaal 

 1. Bekijk de video ’s en ga welke competenties uit het profiel toon je? Welke vind je mogelijk relevant en belangrijk en laat je niet zien op bij deze sessies? Kies een fragment om te laten zien aan je groepje bij dag ‘1’. Formuleer een leervraag.

Praktijktoetsen

Via VGCt.nl kun je informatie vinden over het gebruik van de praktijktoetsen en via mijnvgct kun je ook praktijktoetsen invullen zodat ze in de portfolio van je supervisanten terecht komen.

Er is een E learning beschikbaar op VGCt.nl (op het moment van het maken van deze site): https://www.vgct.nl/modules/e-learning/story_html5.html.

De E learning geeft een indruk hoe je praktijktoets kun afnemen met je supervisant.

Daarnaast is er een instructie film via het youtube kanaal voor het technische gebruik van de praktijktoets via de site:

https://www.youtube.com/watch?v=onrf_zYkqGY&list=PLFE7_Dbiki-3S65RX0kUjVGK4pIhXMzAC&index=2&t=99s

Als het niet lukt via de link dan kun je via google zoeken: praktijktoets vgct youtube invullen.

En je kunt het boekje praktijktoetsen downloaden via vgct.nl of hieronder

https://www.vgct.nl/stream/boekje-praktijktoetsen-cgter-i.o.pdf

Bekijk minstens de instructies zodat je tussen dag 1 en dag 2 een of meer praktijktoetsen soepel kunt afnemen met een of meer supervisanten.

Voor supervisoren die geen VGCt supervisor zijn raden we aan om info te zoeken naar toetsen die jouw supervisanten voor hun opleiding moeten doen tijdens de supervisie. Als je bijvoorbeeld supervisie geeft aan ‘piog’ s dan kun je de vraag krijgen op een KBS af te nemen: een kenmerkende beroepssituatie formulier in te vullen. Hieronder vind je een paar voorbeelden van zo’n KBS formulier. De piog kan deze dan uploaden in het portfolio. Andere BIG opleidingen hebben ook een lijst van zogenaamde KBS toetsen. Opleidingsinstellingen hebben vaak in hun digitale omgeving ook instructies voor opleiders voor het invullen van de formulieren. Het is dan aan te raden om deze te bestuderen.

Dan start nu de instructie voor de bijeenkomst zonder docenten: dag 1.

De datum bepaal je samen met je subgroepleden.

Bij de start van de cursus ben je tijdens de uitleg en kennismaking via zoom ingedeeld in een subgroep met 3 deelnemers. De dag start om 9.30 en eindigt om 16.30 met een pauze van 60 minuten. Als je via zoom of een andere vorm van beeldbellen werkt, zorg dan ook voor regelmatige pauzes. En neem de vrijheid om de onderdelen flexibel af te wisselen.

Neem je uitwerkingen van de voorbereiding mee, zorg voor goed bruikbare video met goed geluid om te delen met je collega’s en bekijk de agenda goed.

Dag ‘1’: agenda: 1. kennismaken en agenda doornemen 2.  uitwisselen ervaringen met supervisie en voorbereiding, wissel ook uit wat jouw leerdoelen zijn voor deze dag 3. neem je observaties/reflecties met betrekking tot de zelfscoring van het competentieprofiel supervisor VGCt door en wissel verbeterpunten/acties uit. 4. video’s bekijken en bespreken; laat een fragment zien en bespreek je vraag en nodig de anderen uit om ‘supervisie over supervisie’ of ‘intervisie’ methodieken in te zetten om te werken aan je vraag. 5. bespreek met elkaar je observaties en reflecties met betrekking tot de opdracht bij het werk van Donna Sudak  6. afronding en evaluatie van deze dag; besteed daarbij ook expliciet aandacht aan zowel stimulerende als storende processen, hier leer je immers ook van en het bespreken van supervisie interfererende factoren vormt ook een belangrijk onderdeel van supervisie.

Na dag 1: voorbereiding dag 2

 1. Verslag maken, wat heb je laten zien, welke feedback heb je gekregen, wat heb je geleerd en welke leervraag neem je mee voor dag 2 (supervisie over supervisie dag 2). Dit verslag verstuur je op tijd conform de instructies in de brief die je per mail hebt ontvangen.
 2. Uitvoeren evaluatie ronde supervisies en reflecties: voorbereiding punt 3.
 3. Neem in je supervisie(s) minimaal een praktijktoets af en noteer je reflecties.

Dan volgt dag ‘2’ met de docenten.

Dit is ofwel een bijeenkomst op een locatie of online bijeenkomst. Jullie krijgen hiervoor een uitnodiging en agenda.