Basiscursus | Bijeenkomst 1

Welkom bij de  Blended Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie Deze cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en is geaccrediteerd als ‘100-uurs’ Basiscursus bij de VGCt en zal 350  ‘werkuren’ tellen. De onderwerpen die bij deze bijeenkomst aan bod komen zijn: Kennis maken, werkwijze doornemen Stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces: intro en overzicht Leer- en emotietheorie: de basis van cgt Vaststellen … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 2

Onderwerpen Na deze bijeenkomst ben je vertrouwder met: Opstellen functie- en betekenisanalyses en behandelplan Ontwerpen Holistische theorie Sessie structuur Werkrelatie opbouwen Leesinstructies Hoofdstuk 8, 9 en 10 • Bestuderen: K&tB:H 8, 9 en 10; DSM als uitgangspunt voor behandeling, stappenplan functieanalyse en betekenisanalyse (257-278; 278-320; 323-393). Dit is bij elkaar veel leeswerk. Als je vertrouwd bent met de DSM classificatie … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 3

Onderwerpen Opstellen functie- en betekenisanalyses en behandelplan Ontwerpen Holistische theorie Sessie structuur Werkrelatie opbouwen Registraties Metingen ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling Leesinstructies Hoofdstuk 11, 6, 7 • Bestuderen uit K&tB 2014: H 11: registraties (397-415) en H 6 integratie (183-203) en H 7 (207-254) herlezen Hoofdstuk 11 beschrijft verschillende soorten metingen ter ondersteuning van de beschrijvende en verklarende diagnostiek … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 4

Onderwerpen Opstellen cognitieve casusconceptualisatie Werken met gedachterapport Uitdaagprocedures Emotieregulatie Hanteren therapeutische relatie Werken met herinneringen en beelden Intro We hebben nu de eerste stappen van het cognitief gedragstherapeutisch proces behandeld: cgt diagnostiek plus opstellen van het behandelplan. In bijeenkomst 4 starten we met veel toegepast cognitieve procedures. Voor de blended variant zijn de de volgende onderdelen verplicht: Leeswerk, bestuderen Cognitieve … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 5

Onderwerpen Exposure procedures: theorie en achtergronden, wetenschappelijk onderzoek, psycho-educatie angst, rationale exposure uitleggen, motiveren en doelen stellen, programma ontwerpen, gedragsobservatie en exposure met therapeut, zelf geleide exposure, nabespreking van oefeningen Sociale vaardigheidstraining: indicatiestelling, ontwerpen procedures, motiveren en uitleggen, rollenspel gebruiken, nabespreken Intro Hieronder vind je instructies voor het Leeswerk Video observatie exposure Ontwerpen instructies voor fobie Websearch svt procedures Groepsgedragstherapie … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 6

Onderwerpen Ontspanningsoefeningen: indiceren, uitleggen en uitvoeren Contraconditioneringsprocedures ofwel comet leertheoretisch begrijpen Oefenen met COMET (competetieve memorytraining) Verbeeldingstechnieken creatief en zinvol gebruiken Wetenschappelijke inzichten m.b.t. paniek en agorafobie begrijpen Het cognitief gedragstherapeutische programma voor paniek en agorafobie kennen en enkele veel gebruikte technieken oefenen: interoceptieve exposure, relaxatietraining; uitleggen van en motiveren tot exposure; ontwerpen, instrueren en nabespreken van zelf geleide exposure; … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 7

Onderwerpen Wetenschappelijke inzichten van depressie begrijpen De verschijningsvormen van depressief gedrag goed kennen Meetinstrumenten van depressieve symptomen kennen en kunnen gebruiken Het cognitieve gedragstherapeutische model van depressief gedrag begrijpen en kunnen uitleggen Voorlichting kunnen geven over voor- en nadelen van diverse behandelmethoden t.a.v. depressie Behavioural activation snappen en toepassen CT als G-schema en gedragsexperiment toepassen Leeswijzer literatuur: Bestuderen:  stemmingsstoornissen protocollaire … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 8

Onderwerpen Protocollaire behandeling van OCS, GAS en SAS. Hieronder vind je eerst de opdrachten over Sociale Angst, dan Gegeneraliseerde Angst en tot slot Dwang. Sociale Angst Literatuur Sociale Angst Keijsers e.a. H 3 sociale angst (107-160) Bogels/van Oppen H 8 over sociale angst (197-255) Werkboek cliënt (in pdf hieronder) Leeswijzer: Lees de hoofdstukken goed zodat je de stappen van CGT … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 9

Onderwerpen PTSS kenmerken DSM Theorie over PTSS Diagnostiek en behandeling van PTSS Leeswerk: Protocollaire Behandelingen: H 6 311-370                     CT van Oppen/Bogels: H 14 289-316 In het huiswerk formulier vind je ook de leerdoelen en leeswijzer. Bij verschillende oefeningen  wordt gevraagd om deze uit te werken met je oefen of skype … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 10

Bijeenkomst 10 n=1 De laatste E-learning ronde start met een n=1 module voor supervisanten. Deze start met de VGCt richtlijnen en neemt je mee aan de hand van info en opdrachten voor het uitwerken van de stappen van het CGt proces volgens de empirische cyclus: keuze casus, beschrijvende en verklarende diagnostiek, literatuuronderzoek, metingen, probleemkeuze en FA/BA, opstellen behandelplan en interventies, … Read More