Bibliotheek Supervisie

Dit is een bibliotheekje in ontwikkeling. De bedoeling is om materiaal voor de supervisorencursus bij elkaar te plaatsen zodat je daar tijdens de cursus gebruik van kunt maken.

Handige websites

richtlijnen jeugdzorg

kenniscentrum kinder en jeugdzorg

Nederlands Jeugd Instituut

Veel CGT materiaal Engelstalig en vertaald in Nederlands

Kolb en Vermunt leerstijl

zoeken en lezen wetenschappelijke artikelen

Documenten

Evaluatie Vragenlijsten:

Je kunt 2 varianten downloaden en naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken

Competentieprofiel VGCt

Artikel voor supervisanten: voorbereiden  supervisie

Formulier Nabespreking Video fragment

Geeft structuur bij de nabespreking van een video tijdens supervisie

Artikel Koster e.a. literatuur zoeken

Boekbespreking evidence based werken in de ggz

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/443/articles/9113

Link naar BSL: boek over evidence based medicine:

https://mijn.bsl.nl/inleiding-in-evidence-based-medicine/387644?fulltextView=true

Format N=1 verslag

Download [22.82 KB]

Checklist supervisie VGCt

Supervisie Formulier

Supervisie Observatielijst