Basiscursus | Bijeenkomst 9

Onderwerpen

PTSS kenmerken DSM

Theorie over PTSS

Diagnostiek en behandeling van PTSS

Leeswerk: Protocollaire Behandelingen: H 6 311-370

                    CT van Oppen/Bogels: H 14 289-316

In het huiswerk formulier vind je ook de leerdoelen en leeswijzer. Bij verschillende oefeningen  wordt gevraagd om deze uit te werken met je oefen of skype groep. Maak tijdig afspraken hiervoor. Verder zie je diverse artikelen over PTSS behandeling, deze zijn facultatief, als je alleen de samenvatting of conclusie leest dan kun je ook al nuttige info meenemen.

PTSS wordt soms onder behandeld: de therapeut durft onvoldoende ‘door te pakken’ en deinst terug voor het inzetten van een traumagerichte behandeling. Het is zinvol om je eigen vermijding responsen te herkennen en te verdragen zodat je taakgericht kunt doorgaan en tegelijkertijd oog en hart hebt voor de belevingen van je patiënt. Let op je eigen emoties tijdens de opdrachten, bijv tijdens de video Wartorn en de rollenspelen. De bedoeling van diverse oefening is ook dat je went aan het activeren van negatieve emoties bij je patiënt zodat je dit ook gemakkelijker kan doen bij patiënten los van de cursus.

Huiswerkformulier

Powerpoint over PTSS

 

Casus Marlies Traumatische Rouw

Hieronder vind je de casus Marlies. Je vindt de opdrachten in het huiswerk formulier. Deze casus is ook gebruikt in de video uitwerking met Carla Steeman, traininsgacteur, zie hieronder.

We gaan met deze casus ook oefenen bij de cursus.

CGT model Ehlers en Clark

RCT CBT

CGT model

In dit model wordt een samenhang voorgesteld tussen pre-, peri en posttraumatische invloeden. Je kunt je voorstellen dat dysfunctionele gedachten door traumafactoren worden beïnvloed en dat posttraumatische invloeden de problematische betekenisverleningen kunnen versterken.

 Artikel Agnes van Minnen e.a. over exposure bij PTSS

Meta-analyse behandeling ptss

De behandel resultaten van uiteenlopende psychologische traumagerichte behandeling zijn onderling vergelijkbaar. Bijgaand artikel geeft een recent overzicht. Sinds 2000 zijn er meer RCT’s gedaan.

Marlies PTSS vaststellen belemmerende cognitie

Start CT

Hier zie je een illustratie van het vaststellen van een gedachte die de verwerking in de weg zit en aangrijpingspunt is van uitdaag procedures.

Marlies toepassen taartdiagram overmatige verantwoordelijkheid

Taart

Het samen met de cliënt opstellen van een zogenaamde taartdiagram kan helpen om overmatige schuld en verantwoordelijkheid bij te stellen

Marlies Trauma Reconstructie

Trauma verhaal

Het laten vertellen van het traumaverhaal is de gebruikelijke start van de imaginaire exposure.

Wartorn: documentaire over ptss en oorlog