Basiscursus | Bijeenkomst 8

Onderwerpen

Protocollaire behandeling van OCS, GAS en SAS. Hieronder vind je eerst de opdrachten over Sociale Angst, dan Gegeneraliseerde Angst en tot slot Dwang.

Sociale Angst

Literatuur Sociale Angst

Keijsers e.a. H 3 sociale angst (107-160)

Bogels/van Oppen H 8 over sociale angst (197-255)

Werkboek cliënt (in pdf hieronder)

Leeswijzer: Lees de hoofdstukken goed zodat je de stappen van CGT bij Sociale Angst goed in je hoofd hebt. Het werkboek is bedoeld voor cliënten. Het werkboek voegt theoretisch niets toe aan de hoofdstukken maar is wel handig om te bekijken voor het bekijken van de video’s en de opdrachten.

Kijkwijzer: Bekijk de video’s formuleren en kiezen eigen situaties, interpretatie brainstorm en een van de gedragsexperimenten.

De literatuur over de behandeling van de angststoornissen laat stoornisspecifieke benaderingen zien die overlappen maar ook verschillen van meer transdiagnostische benaderingen met meer algemene CGt procedures, zoals gedachtenrapporten, bewijzen voor en tegen, gedragsexperimenten, exposure etc. Er is ‘evidence’ voor de werkzaamheid van beide benaderingen. In sommige onderzoeken springt de specifieke benadering er opvallend uit omdat die effectiever lijkt te zijn dan de algemenere.

Bij de sociale angst modellen zie je in tegenstelling tot de modellen bij andere stoornissen specifieke problemen bij de verwerking en aandacht voor sociale stimuli, terwijl bij de paniek je veel aandacht ziet voor lichamelijke verschijnselen. Bij sommige cliënten zie je dat ze meerdere angsten vertonen.

Let bij het lezen op de specifieke modellen en hun ‘eigenaardigheden’. Bij de video’s zie je verschillende stijlen en accenten voor procedures met als gemeenschappelijk kenmerk dat de behandelingen helpen bij het veranderen van probleemgedachten en probleemgedragingen (covert en operant).

Hieronder vind je het huiswerk formulier.

Werkboek Sociale Angst

Marisol Voncken heeft dit werkboek gemaakt en de video opnamen illustreren hoe je met de cliënt aan de slag kunt gaan. De casus Hans en Marlies vormen ook illustraties van haar werkwijze. We gebruiken deze casus verder tijdens de cursus om mee te oefenen (tenzij je zelf casuïstiek hebt).

Bekijk de casus Hans en Marlies, we gebruiken deze ook bij de cursusbijeenkomst. En je kunt ze kiezen voor het uitwerken van een casus in je huiswerkformulier. Daarnaast helpt om je voor te stellen hoe je Hans of Marlies zou helpen met de interventies die je hieronder gedemonstreerd ziet.

Casus Hans en Marlies

Vervolg casus Hans en Marlies

Hieronder zie je Marisol Voncken, onderzoeker van o.a. sociale angstbehandelingen, aan het werk. Noteer voor jezelf werkzame acties die je aanspreken van minimaal 3 fragmenten in je huiswerkformulier.

Sociale Angst formuleren ‘eigen situatie’

Sociale Angst kiezen ‘eigen situatie’

Sociale Angst ‘interpretatie brainstorm’

Sociale Angst Taartdiagram

Sociale Angst Ernst schaal uitvragen

Sociale Angst Observatie Experiment

Sociale Angst Gedragsexperiment

Gegeneraliseerde Angst

Onderwerpen: CGT modellen GAS en CGT behandeling van GAS

Bestuderen: Protocollaire Behandelingen: H 5 245-289

CT Bogels/van Oppen: H 6 137-162

Leerdoelen:

GAS symptomen herkennen en uitvragen

MCT kunnen invullen samen met de cliënt

Instructies geven aan de cliënt om pieker-exposure te doen, afleidings- en probleemoplossende technieken te gebruiken

Gedragsexperiment ontwerpen voor negatieve metacognities

Huiswerkformulier

Werkboek stop het getob

Uitvragen MCT model

Onderzoeken Meta Cognitie

Gedragsexperiment Negatieve Metacognitie

Gedragsexperiment  Metacognitie

Diagnostiek en behandeling van obsessief-compulsieve stoornis

Onderwerpen: CGT model OCS en exposure en responspreventie

Leerdoelen

  • verschijningsvormen van dwang kennen
  • het cognitief gedragstherapeutische model van dwang kunnen uitleggen aan patiënten
  • exposure en responspreventie instrueren
  • zelfregulatie toepassen

Leeswerk:

Keijsers ea. H 8 dwang 427-485 en Bogels/van Oppen: H6 (137-162): goed bestuderen

Kijkwijzer: de video met Simone en Daphny zijn verplicht.

Huiswerkformulier:

Powerpoint OCS

De powerpoint vat enkele kenmerken en richtlijnen voor de behandeling samen. Geen audio dit keer.

Simone lijdt aan OCS

Daphne laat haar dwang zien

Facultatief Docu Salkovskis

Deze duurt ongeveer 45, je krijgt een indruk van de werkwijze van deze beroemde onderzoeker van dwang.