Basiscursus | Bijeenkomst 7

Onderwerpen

Wetenschappelijke inzichten van depressie begrijpen

De verschijningsvormen van depressief gedrag goed kennen

Meetinstrumenten van depressieve symptomen kennen en kunnen gebruiken

Het cognitieve gedragstherapeutische model van depressief gedrag begrijpen en kunnen uitleggen

Voorlichting kunnen geven over voor- en nadelen van diverse behandelmethoden t.a.v. depressie

Behavioural activation snappen en toepassen

CT als G-schema en gedragsexperiment toepassen

Leeswijzer literatuur:

Bestuderen:  stemmingsstoornissen protocollaire behandelingen: Boek 2 H 1 (19-69),    Bogels/van Oppen: H 4 (87-122) en 9 (231-255). Deze hoofdstukken beschrijven in detail hoe je de behandeling van depressief gedrag met cgt behandelt. Goed bestuderen. De samenvatting richtlijnen omgaan met suicidaliteit geeft een samenvatting van de uitgebreidere richtlijn (GGZ Multi Disciplinaire Richtlijnen) Van deze MDR samenvatting (downloaden hieronder) mbt suïcidaliteit dien je pagina 7-25 te bestuderen. Deze geeft algemene richtlijnen voor de diagnostiek en behandelbeleid bij suïcidaal gedrag.

Aan het eind vind je een toets om na te gaan of je voldoende kennis hebt over de diagnostiek en behandeling van depressie.

Huiswerk formulier

Het huiswerk start met vragen over de video’s van Beck, ik raad je aan om eerst even te kijken naar de vragen en dan de video te starten en de vragen te beantwoorden.

Huiswerk 2 landelijk basisprogramma depressie

Het huiswerkformulier vermeldt dat je van het rapport Landelijk Basisprogramma Depressiepagina 44-50 dient te bestuderen.

Suicidaal gedrag

GGZ Multi Disciplinaire Richtlijnen

geven een uitgebreide en korte richtlijn voor het omgaan met suicidaal gedrag. De korte vind je hieronder:

Meer info over suicidaliteit

Via suicidaliteit.nl

vind je meer info over dit onderwerp. Dit is facultatief. Remco de Winter, psychiater demonstreert ook een interview met een suïcidale cliënt na een serieuze poging.

113 online biedt laagdrempelige bereikbare hulp voor iedereen met suïcidale gedachten. Hieronder zie je een intro filmpje (facultatief).

Intro filmpje 113 online training omgaan met suicidaliteit

Powerpoint Depressie

De powerpoint over depressie is uitgebreid en gaat in op de diagnostiek, meetinstrumenten en  CGt behandelingen en medicamenteuze behandeling van depressie.

Powerpoint suicidaal gedrag

Hieronder de powerpoint suicidaal gedrag

Inleidend interview

Hieronder zie je een inleiding van Judith Beck en anderen op de video over de cognitieve behandeling van depressief gedrag. Deze inleiding is geen verplichte stof.

Judith Beck vertelt over haar werkwijze: het belang van het ontwerpen van een CC en het  samenwerken met de cliënt. Zij benadrukt het belang van het opvangen van lichaamstaal en meer intuïtief werken bij het werken met depressieve cliënten.

Casusconceptualisatie

Je ziet de therapeut aan het werk om de casus conceptualisatie ‘collaborative’ op te stellen. Neem het huiswerkformulier erbij om je observaties en opdrachten uit te voeren.

Depressie casusconceptualisatie

Depressie CT deel II a

Depressie CT deel IIb

depressie IIIa

depressie deel IIIb

Padesky en Sharon

In de volgende videofragmenten zie je Christine Padesky aan het werk met een depressieve cliënte, Sharon (trainingsacteur). Zij gebruikt ook de aanpak van Aaron Beck en tegelijkertijd heeft ze net een andere stijl als Judith Beck.

Zij legt zelf e.e.a. uit bij de inleiding en tussendoor.

Padesky vervolg

Padesky vervolg

Padesky vervolg

Antidepressiva

GGZ richtlijnen geeft aanwijzingen voor de indicatiestelling en toepassing van farmacologische behandeling van allerlei psychiatrische symptomen en het farmacotherapeutisch kompas geeft meer info over de medicatie incl antidepressiva.

GGZ Multi Disciplinaire Richtlijnen

farmacotherapeutisch kompas

Via Extra’s

kom je op een pagina met extra artikelen, werkbladen en formulieren