Basiscursus | Bijeenkomst 6

Onderwerpen

Ontspanningsoefeningen: indiceren, uitleggen en uitvoeren

Contraconditioneringsprocedures ofwel comet leertheoretisch begrijpen

Oefenen met COMET (competetieve memorytraining)

Verbeeldingstechnieken creatief en zinvol gebruiken

Wetenschappelijke inzichten m.b.t. paniek en agorafobie begrijpen

Het cognitief gedragstherapeutische programma voor paniek en agorafobie kennen en enkele veel gebruikte technieken oefenen: interoceptieve exposure, relaxatietraining; uitleggen van en motiveren tot exposure; ontwerpen, instrueren en nabespreken van zelf geleide exposure; gedragsobservaties en therapeut begeleide exposure

Intro

Met deze bijeenkomst ronden we de methodiek gerichte of transdiagnostische procedures (CT, exposure, interpersoonlijke vaardigheden, COMET) af en starten we het stoornisgerichte deel van de cursus met de diagnostiek en behandeling van paniek en agorafobie.

De oorsprong van de competitieve memory training is te vinden in de systematische desensitisatie procedures. De theorie achter de werkingsmechanismen van deze procedure is een klassieke conditioneringstheorie: een neutrale prikkel raakt geassocieerd met een niet-neutrale angst beladen prikkel en door nieuwe leerervaringen wordt de neutrale prikkel verbonden aan ontspanningsprikkels. Door deze nieuwe leerervaringen roept de neutrale prikkel dus ook of vooral ontspanning op.

Korrelboom e.c. noemen Mary Cover Jones als voorbeeld. Je kunt dus  allerlei stimuli aanbieden terwijl je de aversief geconditioneerde CS aanbiedt zodanig dat deze andere betekenis-associaties oproept na verloop van tijd. Door intensieve en herhaalde aanbieding kun je daarmee nieuwe ‘associatie-netwerken’ aanleggen.

De protocollaire behandeling van paniek en agorafobie vormde een doorbraak voor de CGT begin jaren 90 in de vorige eeuw. Met de psychologische behandeling voor paniek werd een wetenschappelijke discussie over de aard van paniek afgerond. De psychologische behandeling voor angst staat centraal en de psychiatrische/farmacologische behandeling met bijv een SSRI komt op de tweede plaats.

Hieronder vind je eerst een formulier voor alle opdrachten, de powerpoint plus instructies voor COMET, de instructiefilms van Kees Korrelboom, een verwijzing voor relaxatietechnieken, powerpoint en formulieren voor paniek en agorafobie, een demonstratief film van David Clark over paniek, een CT fragment van Wright en Gina.

Huiswerk

Doen: invullen huiswerkformulier (download het formulier hieronder en vul het na ieder onderdeel meteen in en stuur het op naar mij)

Bestuderen:

K&tB: H 13 behandeling II technieken om UCS/UCR representaties te veranderen 481-554; Dit hoofdstuk start met een intro voor cognitieve procedures: 13.2. Je kunt dit herlezen en zal je bekend voorkomen omdat dezelfde procedures door Bogels/vanOppen beschreven (bijeenkomst 4). 13.2.5 over Symbolisch schrijven is nieuw. , 13.3.2 en 13.3.3. gaan over EMDR, 13.3 en 13.4 zijn belangrijk, 13.3.4 over imaginaire rescripting eveneens. 13.5 is interessant en gaat over een nog experimentele interventie. Samenvattend: Je dient vooral de stappen van COMET te kennen en uit te kunnen voeren, je dient de theorie achter COMET te begrijpen.

Hoofdstuk 4 uit Keijsers, van Minnen, Hoogduin: protocollaire behandeling paniek 177-231; goed bestuderen zodat je de stappen snapt

Hoofstuk 7 uit Bogels/van Oppen CT bij paniek 167-197; ook goed bestuderen.

Huiswerkformulier

Powerpoint comet

Introductie COMET

Vaststellen kernthema: negatief zelfbeeld

Start COMET

Uitleg, benoemen CS voor NZB en vaststellen tegenbeeld

COMET

Meer uitleg, samenhang met andere therapie en oefening

Inventariseren van positieve eigenschappen

Tegenbeeld vergroten

Details doornemen van tegenbeeld, instructie schrijven verhaaltjes

Huiswerk bespreken

Details doornemen, gevoel te pakken? lukt het om het tegenbeeld op te roepen?

Intro lichaamshouding oefening

Muziek

Muziek: oefenen oproepen tegenbeeld

Schakelen

Terugvallen: oefenen met terughalen tegenbeeld

Huiswerk niet gemaakt

Uitleg en motivering

Ontspanningsoefeningen

Hieronder vind je een link naar audio instructies voor progressieve spier relaxatie. In de ‘ouderwetse’ gedragstherapie werd vaak systematische desensitisatie toegepast, de basis voor exposure en comet. Deze procedure start met het aanleren van ontspanningsvaardigheden. Als de cliënt snel kan ontspannen dan de cliënt deze vaardigheid leren toepassen in angst-oproepende stimuluscontexten: bijv ‘stel je voor dat je in de lift staat (bij liftfobie) en ontspan’. En de cl leert dan deze stimuli verbinden met een ontspanningsbeleving. De huidige indicaties zijn nu veel beperkter: bij GAS (‘neem je zorgen waar en ontspan’) en bij lichamelijke klachten (‘voel je hoofdpijn en ontspan’) als bv spierspanningshoofdpijn, ook wel bij slaapstoornissen (‘laat je meenemen in een diepere en diepere slome ontspanning’). Het principe van relaxatie is dat je door eerst een spiergroep aan te spannen en vervolgens te ontspannen een diepere ontspanning voelt. Een spier bestaat uit in elkaar schuivende eiwitelementen, die je door aanspannen en ontspannen losser maakt. Als je losse spieren voelt dan neemt je angst af. En als je angst afneemt dan ontspan je meer. Onderstaande instructies vormen een voorbeeld, je kunt ze op verschillende manieren aanbieden. Je kunt googelen en dan verschillende soorten ontspanningsinstructies vinden.

Link naar ontspanningsoefeningen.com

Powerpoint over angst en paniek

Handige formulieren

Hieronder vind je formulieren die je ook kunt vinden aan het eind van het hoofdstuk over paniek. Je kunt ze zo gemakkelijk downloaden en desgewenst uitprinten.

Reconstructie paniekaanval

Casus ‘Suzanne’ gespeeld door Carla Steeman, trainings- en improvisatie-acteur

Het in kaart brengen van de paniekcirkel vormt een belangrijk onderdeel van het paniekprotocol van Mirjam Kampman. Hierboven zie je een voorbeeld.

voorbeeld interoceptieve exposure: rationale en start

Vervolg paniek

Bespreking zelf geleide exposure agorafobie

Intro casus paniek (facultatief; wel interessant. David Clark is ‘medeuitvinder’ van de paniekbehandeling zoals we die nu gebruiken)

In Cognitive Therapy for Panic Disorder, Dr. David M. Clark demonstrates a brief therapy for alleviating this debilitating anxiety disorder. Dr. Clark’s approach is based on the idea that panic attacks are frequently the result of misinterpreting normal bodily sensations as a sign of an impending physical or mental catastrophe (such as a heart attack or going mad). The misinterpretation generates a feedback effect in which anxiety, physical symptoms, and negative thoughts reinforce each other. Several cognitive–behavioral techniques can help clients challenge their misinterpretations of bodily sensations. In this session, Dr. Clark works with a 38-year-old man who has experienced repeated panic attacks surrounding recurring sensations that he interprets as a heart attack.

This video features a client portrayed by an actor on the basis of actual case material.

Precipitating Events

The youngest of four, Greg was the first in his family to complete college and leave the small town in Pennsylvania where his family had worked in the textile mills for generations. When Greg was 9, his brother impregnated his high school girlfriend, dropped out of school, and went to work in the textile mills. Greg remembers his mother in tears saying, “Now, he’ll never make it out of here.” This reinforced Greg’s resolve to do something different with his life. Greg’s sisters graduated high school, married, and started families soon after. When Greg began high school, his mother worked part time to save money for his college tuition. Greg studied hard and won a partial scholarship to the University of Pennsylvania.

Socially, Greg was a loner and was particularly shy around girls. He finally dated in his junior year in college, but his girlfriend left him for a more outgoing person after 4 months. Greg was heartbroken and immersed himself even more deeply in his studies. When he graduated summa cum laude, he already had a job lined up as a programmer for a mortgage banking institution in a city 5 hours from home.

By age 28, Greg had become a systems analyst, making twice what his father had ever earned. He bought a home when he was 30 and discovered that, like his mother, he had a real talent for gardening. He was well-liked by acquaintances at work, but he never got to know anyone well.

When Greg was 33, he met his wife, Allie, who was 7 years younger than Greg and a new programmer in his department. Allie seemed so shy that Greg was able to overcome his introversion and ask her for a date. They soon discovered that they came from similar working-class backgrounds and shared the same dreams. Allie introduced him to cross-country skiing, and he introduced her to gardening; they both loved old movies. After a year of dating, they married. When Greg was promoted to systems designer, they decided to start a family. Allie soon became pregnant, and they now have two children: Mark, age 4; and Juliet, age 2. Initially, Allie stayed home with the children. She recently returned to work part time.

Greg and Allie enjoy parenting but find it difficult to juggle jobs and child care and still have time for themselves as a couple. Greg’s company is downsizing, and he feels he must work long hours to secure his job. He comes home tired, later than Allie would like, and works on the computer when the children are in bed. Greg and Allie have begun to argue over little things for the first time, and their sexual relationship has become strained.

Greg experienced his first panic attacks 18 years ago at college. He had been working far into the night for several weeks to complete assignments and had been drinking more coffee than usual. In the week before the end of the semester he had had two attacks in which he noticed missed heartbeats, felt short of breath, began sweating, and was slightly dizzy. He was concerned that there might be something wrong with his heart. He had no further episodes during the school vacation and remained well until 8 months prior to seeking treatment from Dr. Clark.

Once again, Greg had been working long hours. He had had a rushed morning. When walking back from a colleague’s office he noticed a tight feeling in his chest, and he felt slightly dizzy and unreal. Soon his heart was racing, the dizziness intensified, he felt short of breath, and he started to sweat. He thought he might be having a heart attack, sat down behind his desk, and hoped that the symptoms would go away. A brief image of Allie caring for the children on her own passed through his mind, and he thought of calling for an ambulance. However, the symptoms disappeared after 10 to 15 minutes. He was somewhat shaken but carried on the rest of the day’s work.

Greg had his next panic attack when driving to visit his parents. He had not been looking forward to the trip as he would inevitably be drawn into discussions about his brother’s current financial problems and what should be done about them. Allie did not want to make the trip, so he was traveling alone. On the interstate, he experienced another panic attack and immediately pulled over to the side of the road. A state trooper stopped and called for an ambulance. At the hospital, Greg was told that his heart was fine. The doctor in the emergency room recommended that Greg have a complete physical when he returned home.

Greg’s next attack came a week later while he was walking in his neighborhood with the children. He felt breathless, dizzy, and his heart raced. He feared he was going to die or, at the very least, faint. When he arrived home, he immediately scheduled a physical with his internist. He was given a clean bill of health but was told to return if the attacks reoccurred.

He had another attack 2 weeks later on an overnight business trip. When he returned, he saw his internist, who suggested that his attacks might be stress related and referred him to a psychotherapist.

The therapist to whom he was referred was psychodynamically oriented. He focused on the underlying feelings Greg might be suppressing that finally erupted into panic attacks. For 2 months they explored Greg’s feelings about his childhood and his current family. Greg discussed the difficulties Allie and he were having and reluctantly described his feelings of shame about being raised in poverty in the small town, feelings that were reactivated on his visits home. Greg also discussed his fears of being made redundant and not being able to provide properly for his own family. He shared that his father had been a binge drinker and that he thought that his brother might have an alcohol problem. He rarely drank alcohol, but he admitted to thinking about having a drink when the panic attacks occurred.

Greg found the sessions stressful, and he was impatient with the therapy as he continued to have at least two panic attacks a week. When the therapist suggested that he take medication for the symptoms while they worked on the underlying reasons for the anxiety, Greg balked. He felt that taking medication was for “crazy people,” and he dropped out of therapy.

The attacks persisted and became more frequent, and Greg became concerned that they were interfering with his work. More than one colleague had mentioned that he did not seem his usual self. When he told his internist that the psychotherapy had not helped, the internist consulted with a colleague, who suggested that Greg try another therapist and then referred Greg to Dr. Clark.

Questions

 1. What is your impression of Greg?
 2. How typical or atypical are his life experiences and his current behavior?
 3. What do you believe are the core issues for Greg?
 4. What is the utility of these initial formulations?
 5. Before reading the next section, what topics and issues do you think will be addressed in the initial sessions?

Initial Sessions

Intake Interview: Greg was seen in Dr. Clark’s clinic a few days after his visit with his internist for a diagnostic interview with an intake worker, who confirmed that he was experiencing panic disorder. Greg volunteered that he had some marital difficulties but felt that he and his wife could resolve these if the panic attacks could be brought under control. Greg was instructed to keep a diary of the situations in which his attacks occurred, what his symptoms were, and what he thought about during the attacks. He was asked to bring the diary to the first session.

Session 1: The first treatment session with Dr. Clark focused on obtaining more information about what happened during Greg’s attacks and how he responded to them. At the time of the referral, Greg was having approximately three panic attacks a week. His main thoughts during the attacks (with belief ratings) were as follows:

 • I am having a heart attack (100%)
 • I am about to die (90%)
 • I will faint (50%)
 • I am going crazy (30%)
 • People will notice that I am anxious (25%)

The main feared sensations were palpitations, a tight feeling in the chest, dizziness, shortness of breath, and feelings of unreality. During the attacks, Greg did a number of things to try to stop the things he was afraid of from happening (i.e., safety behaviors). These included sitting down and resting, monitoring his heart beat, and taking deep breaths.

Dr. Clark asked if, because of the panic attacks, Greg was avoiding any activities in which he used to be involved. Greg admitted that he had previously exercised at the gym three times a week and enjoyed jogging on the weekends. Since the attacks, he had completely stopped exercising, fearing that it might provoke another attack. He also avoided sex if he felt at all tired as he feared it may put an undue strain on his heart.

Dr. Clark and Greg reviewed the most recent panic attack and derived a vicious circle model on a white board. They also reviewed the diary that Greg had kept, and they discovered that although there was a wide range of triggers for his attacks (stress, anger, excitement, tiredness, mind wandering), these triggers all had the effect of producing mild sensations that Greg noticed and then thought, “Maybe there is something physically wrong with me.” This thought would then activate the vicious circle, and his symptoms would intensify. Greg left the session relieved that this therapy focused on what actually occurred during his panic attacks and how he might be contributing to them.

Session 2: To be viewed

Questions

 1. Was the initial session as you expected?
 2. As you read this summary of the preceding session, were there any areas or topics that you thought should have been covered but were not?
 3. What other information would you seek to assess the patient?
 4. Before viewing the tape, what do you think will unfold in the taped session?
 5. What issues will be discussed?
 6. What will the relationship between Dr. Clark and Greg be like?

Stimulus Questions About the Videotaped Session

During the first few minutes of the session, Dr. Clark reviews the vicious circle model of Greg’s panic attacks developed in the previous session and presents the circle on a whiteboard.

 1. What is the purpose of the review?
 2. How will it guide therapy?
 3. What are the advantages and disadvantages of drawing the vicious circle on a whiteboard?
 4. How might it differ from a simple verbal explanation or from drawing the circle on a piece of paper?

After about 8 minutes, Greg admits to becoming anxious in the session.

 1. How does Dr. Clark use this event in therapy?
 2. How might psychotherapists from other theoretical orientations respond to this event?

Approximately 18 minutes into the session, Dr. Clark asks Greg to read some pairs of words, such as palpitations–dying, which represent the kind of thoughts that go through Greg’s mind during his panic attacks. Dr. Clark does not inform Greg in advance that he is likely to experience some of his panic symptoms while reading the pairs of words.

 1. What are some reasons for not informing Greg of the likely increase in his panic symptoms?
 2. How would you have responded to this lack of disclosure if you were a client?

About 27 minutes into the session, Greg mentions that one of the reasons he thinks there may be something wrong with his heart is the fact that he experiences pain on his left side during his attacks. Dr. Clark then shows Greg a picture of three groups of patients and where they typically locate pain in their bodies. He points out that Greg’s pain closely resembles that reported by the anxiety patients and is quite different than that reported by the cardiac patients.

 1. How did you respond to this information?
 2. What are the advantages and disadvantages of sharing factual information in this manner?
 3. How might this effect the therapeutic process as compared with a simple clarification or disputation of Greg’s misinterpretation of his pain as indicative of cardiac involvement?

After about 40 minutes, Dr. Clark and Greg leave the office to do some exercises and running outside.

 1. What is the goal of this “experiment”?
 2. Why does Dr. Clark accompany Greg?
 3. Under which circumstances would you respect a patient’s fear and self-determination in declining participation in the experiment?
 4. Would you, as a therapist, feel comfortable taking a patient to a public setting during a session?
 5. Some people would argue that this method is simply interoceptive exposure in the behavioral tradition. Do you agree or disagree?
 6. What make this approach cognitive?

At several points throughout the session, Greg is asked to rate, on a 100-point scale, how much he believes he will die during a panic attack. He is also asked to rate, on a similar scale, how much he believes the panic symptoms are the result of cardiac disease.

 1. What purposes do these ratings serve during psychotherapy?
 2. How would you decide how often and when to request ratings during a session?
 3. Would you insist on a specific numerical rating or would you be as satisfied with a general verbal description of the patient’s experience?

Over the course of the session, Dr. Clark reviews Greg’s previous episodes of panic and creates several “experiments” to test the two competing ideas of hypotheses about the cause of Greg’s panic attacks—cardiac disease or fear and anxiety. Together, Dr. Clark and Greg collect evidence and evaluate that evidence in terms of the two ideas.

 1. What is potentially gained and lost through this gradual process of gathering and evaluating evidence as compared with more direct or confrontational approaches?
 2. How does Dr. Clark’s method enhance the therapeutic alliance with Greg?

In this session illustrating the treatment of panic disorder, Dr. Clark is typically perceived as a calm, respectful, and cerebral therapist who uses Socratic questioning, psychoeducational materials, in vivo “experiments,” and a collaborative stance.

 1. As a therapist, how comfortable are you with this style of psychotherapy?
 2. As a client, how would you respond to this style?
 3. Would your responses be the same if you were being treated for a different disorder?

General Questions

 1. Did the session progress as you anticipated?
 2. Was Greg as you expected? Was Dr. Clark?
 3. What are your general reactions to the session?
 4. What did you feel was effective in the therapy?
 5. What do you think were the strengths and the weaknesses of this approach?
 6. If you were not informed that this is “cognitive therapy” what would you have called it?
 7. What do you think makes this distinctly “cognitive”?
 8. Now, after reading about the patient and viewing this session, what are your diagnostic impressions or characterizations of his problem?
 9. How would you proceed with Greg’s therapy?
 10. What goals would you set?
 11. How many sessions do you think it would take to achieve these goals?
 12. Would you consider offering to include Allie in some future sessions? If so, why?
 13. What would your goals be?

share this page:

CT bij paniekaanvallen David Clark

CT voor paniek deel 2

Uitdagen gedachten angst om naar een drukke kantine te gaan Gina en dr Wright (verplicht)

Karin Roelofs Presentatie Angstresponsen (facultatief)

Angst verhaal

Karin Roelofs vertelt interessante dingen over angstresponsen