Basiscursus | Bijeenkomst 5

Onderwerpen

Exposure procedures: theorie en achtergronden, wetenschappelijk onderzoek, psycho-educatie angst, rationale exposure uitleggen, motiveren en doelen stellen, programma ontwerpen, gedragsobservatie en exposure met therapeut, zelf geleide exposure, nabespreking van oefeningen

Sociale vaardigheidstraining: indicatiestelling, ontwerpen procedures, motiveren en uitleggen, rollenspel gebruiken, nabespreken

Intro

Hieronder vind je instructies voor het

Leeswerk
Video observatie exposure
Ontwerpen instructies voor fobie
Websearch svt procedures
Groepsgedragstherapie oefening voorbereiden aan de hand van instructies
Powerpoint exposure met uitleg
Powerpoint sociaal vaardigheidstherapie

Hieronder vind je een invuldocument voor de opdrachten

Opdrachten

Leeswerk

  • Korrelboom e.a. H 12 behandeling I exposure (12.3-12.5, p 433-472) & H 14 557-606
  • Clark en Beck Cognitive Therapy for Anxiety Disorders H 7 234-258 idem; goed bestuderen (pdf)
  • Interpersonal Skills uit Behavioral Interventions in CBT

Hoofdstuk Gedragstechnieken Clark en Beck CT for anxiety disorders

Dit hoofdstuk beschrijft gedragstherapeutische procedures als onderdeel van cognitieve gedragstherapie.

Interpersonal skills uit Behavioral Interventions in CBT

Je kunt het downloaden via:

Dit hoofdstuk komt uit: Behavioral Interventions in Cognitive Behavior Therapy: Practical Guidance for Putting Theory Into Action,
Second Edition, by R. F. Farmer and A. L. Chapman
Copyright © 2016 by the American Psychological Association.

Dit hoofdstuk geeft een update over de indicatiestelling en positie van van sociale vaardigheidstraining in CGT en beschrijft de procedures van SVT.

Powerpoint exposure

Voor instructies en samenvatting van de theorie:

lezing Emmelkamp (virtuele) Exposure 2013

Virtual Reality Exposure

In twee delen zie je een keynote van Emmelkamp die enthousiast is over de resultaten van virtual reality exposure. Je ziet voorbeelden plus de resultaten van onderzoek. De totale keynote duurt 45 min. Je kunt ook fragmenten bekijken om een indruk te krijgen (Je mag je dus beperken tot fragmenten ivm de lange duur van deze video). Het belangrijkste leerdoel is om kennis te nemen van de werkzaamheid en enkele mogelijkheden van virtuele exposure.

Opdracht: formuleer op basis van de theorie waarom (hypothese over het werkingsmechanisme) deze vorm van exposure kan werken. En noteer je antwoord.

Kort fragment van vrouw die vertelt over haar claustrofobie

Opdracht

Stel een FA en BA op basis van de info uit de video links en formuleer een plan. Noteer dit.

Exposure oefening claustrofobie

observatie opdracht

Let op de instructies van de therapeut (vrouw)  en ook op de acties van de presentator (man); welke gedragingen vallen op en emoties vallen op.

Noteer de helpende acties van de therapeut.

Exposure uitleg

Deze grafiek helpt bij de uitleg over exposure

Angst curve en psychopraatje exposure

Oefenmogelijkheid (deze doen we ook tijdens de cursus) met een medecursist en/of client de uitleg voor exposure met behulp van het plaatje links.

Voorbeeld exposure bij een autistisch jongetje

Observatie opdracht Cole

Je ziet hier een kort fragment waarbij Cole, een jongen met autisme exposure doet.

Cole is 9 and he has OCD and High-functioning Autism. He is a strong kid and isn’t afraid to challenge his “Worry Monster” (what we call OCD)
He was going to bed and he saw a cob web on the window. It “worried” him because he thought there might be an egg and baby spiders were going to go everywhere all over the house and all over him and he just got more and more worked up (we call this catastrophizing). He wanted to move to a different room. We began the exposure before I thought to grab the camera. He is been in intense therapy for a year, so he knows the process and you can see that his anxiety dissipates really quickly. It’s important to note that he has to choose to participate and teach his brain that this situation is not a threatening situation. If I had scooped up the cobwebs and put them on him it would have only reinforced his fear.

Let op de acties van de therapeut en benoem wat ze doet wat werkt.

Exposure agorafobie

Observatie opdracht Gina

Noteer: welke situaties vreest Gina? hoeveel angst ervaart ze? en wat vreest ze?

Exposure opdracht

Ontwerp een exposure oefening die herhaalbaar is en uitvoerbaar in de buurt. Daag jezelf uit door een oefening te doen die iets spanning oproept en voer de oefening samen met een of meer medecursisten uit en noteer wat je doet en hoeveel spanning je ervaart en hoe de spanning daalt. Je kunt bijvoorbeeld een oefening doen waarbij je iedereen op straat groet of aan minstens 10 mensen vraagt of je hun mobiele telefoon mag gebruiken etc.

Uitleg en uitvoering van ERP bij smetvrees

ERP

This CBT video guide was produced in 2009 by the British Medical Journal Group who have kindly given permission for OCD-UK to broadcast. The video features Professor Paul Salkovskis, a clinical psychologist and the clinical director of the Centre for Anxiety Disorders and Trauma (CADAT), and Karen Robinson sharing her personal experiences of OCD and CBT.

Bekijk een deel van dit fragment en benoem de procedure voor Exposure en Respons Preventie zoals je dit in flitsen ziet in deze video. De hele video duurt ruim 40 minuten, observeer minstens 10 minuten. Je kunt later bij de bijeenkomst over OCD de rest bekijken.

Intrusieve gedachten en beelden en ERP

Hier zie je een vlog van Mark Freeman. Zijn rationale:

Yes, accepting some thoughts might seem terrible, but getting hung up on that can become a huge barrier to making progress with recovery and your goals in life. The thoughts don’t have to become less horrible, you just need to move forward with the horrible thought, like a train with really bad upholstery.

Bekijk dit fragment en benoem de effectieve en minder werkzame factoren voor deze ‘zelfgeleide exposure’. Exposure is in dit geval het oproepen en uitspreken van angst oproepende gedachten (obsessies). Hij instrueert daarbij dat zijn doel is om deze gedachten te verdragen door zich te realiseren dat het gaat om gedachten en niet om feitelijke gebeurtenissen.

ERP bij smetvrees

Hier zie je een therapeut begeleide ERP sessie.

Opdracht: Noteer de sterke en minder sterke kanten van de acties van de therapeut. benoem de relevante CS, US-verwachting(en) en CR-intensiteiten en de operanten die de dwang in stand houden.

Uitvoering ERP thuis bij smetvrees

Voorbeeld Exposure bij smetvrees Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie Nijmegen laat de voorbereiding en uitvoering zien.

Deze toepassing is vers op de site gezet en is interessant (maar niet ‘verplicht’) om te bekijken.

Opdracht Sociale Vaardigheidstraining

Ga voor jezelf na en noteer: welke interpersoonlijke vaardigheden zijn belangrijk voor CGT? Over welke vaardigheden beschik je zelf? Welke wil je verder versterken en noem voorbeelden in je werk/prive waarin je vaardigheden wel of nog te weinig naar je eigen idee gebruikt. Werk dit uit op twee manieren: 1. met behulp van de  SOLVES stappen (p. 15 hoofdstuk SVT)

2. omschrijf de situatie/interactie met de ander, je eigen gedrag en het gedrag van de ander, jouw gevoelens en belevingen voor en na deze interactie.

Werk dit uit in het huiswerkformulier opdracht 11.

Powerpoint sociale vaardigheidstraining

Dit is een samenvatting van enkele kernbegrippen en procedures.