Basiscursus | Bijeenkomst 4

Onderwerpen

Opstellen cognitieve casusconceptualisatie
Werken met gedachterapport
Uitdaagprocedures
Emotieregulatie
Hanteren therapeutische relatie
Werken met herinneringen en beelden

Intro

We hebben nu de eerste stappen van het cognitief gedragstherapeutisch proces behandeld: cgt diagnostiek plus opstellen van het behandelplan. In bijeenkomst 4 starten we met veel toegepast cognitieve procedures.

Voor de blended variant zijn de de volgende onderdelen verplicht:
Leeswerk, bestuderen Cognitieve Therapie Schaal, Werkboek, observeren en gebruik CTS bij fragment 1 Padesky, bestuderen verschil benadering Beck vs Ellis, video fragmenten 1-7: deze laten de Socratische dialoog, gedachteschema en uitdaagprocedures in detail zien. De powerpoint staat hieronder.

Facultatief: fragmenten 2-4 van Padesky en de interviews met Beck en Ellis. De niet genummerde fragmenten bij methoden en technieken I en II.

Leeswerk

Theorie: uit Bogels en van Oppen: H 1 en 2 en 3 (1-31; 31-59; 59-83)
Deze hoofdstukken geven goed leesbaar instructies voor de basisstappen van cognitieve therapie. Je zal merken dat je de instructies voor het uitvoeren van specifieke technieken als kansberekening of taartdiagram snel vergeet, daarom zal herlezen nodig zijn als je de techniek in de praktijk gaat gebruiken.

Huiswerk

Cognitieve therapie schaal

Van Oppen en Bogels geven in het laatste hoofdstuk een bruikbare  observatieschaal voor de toepassing van CT. In GB hebben Ivy Blackburn en collega’s de CTS-R ontwikkeld. Hieronder vind je een vrije vertaling plus korte toelichting van een observatieschaal. Deze lijst geeft aandachtspunten om je feedback op te richten. Ze vormen als het ware de schotels die je in de lucht draaiende wil houden.

Samenvatting werkboek Padesky

Hieronder vind je een samenvatting van het werkboek ‘Mind over Mood’ van Padesky. Dit werkboek start met psycho-educatie oefeningen waardoor mensen later gemakkelijker het gedachterapport zullen gebruiken. Als ze moeite hebben met deze basisstappen dan zal het zelfstandig werken met CT lastig worden en dan zul je je strategie moeten aanpassen. Na het oefenen met het G-schema beschrijft het werkboek de stappen van een actieplan en het gedragsexperiment.

Powerpoint. Deze vat deels basisprincipes van het boek van Patricia van Oppen en Susan Bogels samen en deels het basisboek van Judith Beck.

Met audio

Verplicht Fragment 1 gebruik gedachterapport therapeut: Padesky

Opdracht bij fragment 1

Bekijk eerst het werkboek en de instructie voor het gebruik van het G-schema.
Neem de Cognitieve Therapie Schaal erbij en noteer tijdens het kijken de elementen die je herkent. Bekijk minstens het eerste fragment en de fragmenten 2-4 zijn ook de moeite waard om te bekijken.
Merk op dat het 7 kolommen G-schema geen kolom ‘Gedragingen’ bevat. Hoe belangrijk vind je dat?

fragment 2

fragment 3

fragment 4

Tussenbalans

Je hebt nu kennis gemaakt met de basisstappen van CT en de aanpak van Padesky. Er zijn verschillende stijlen herkenbaar bij de zowel de theorie als de praktijk van CT. Aaron Beck en Albert Ellis speelden een grote rol bij de ontwikkeling van CT.  Samenvattend valt op de stijl van Beck meer ‘collaborative’ en haast Rogeriaans lijkt: de therapeut coacht de cliënt door de stappen heen en ‘beweegt onder samen’ met veel aandacht voor empathie en tegelijkertijd biedt de therapeut de structuur van de sessie en cgt stappen aan.

Albert Ellis is in zijn stijl dominanter en gaat meer overtuigend en sturend te werk. Overeenkomstig is dat ook bij ‘Ellis’ de cliënt de stappen van de rationele uitdaging goed leert toepassen.

Padesky volgt meer de Beck-school. Hieronder zie je voorbeelden van Remco van der Wijngaart die meer de RET stijl gebruikt.

Gebruik G schema vervolg

Hieronder zie je enkele videofragmenten van Remco van der Wijngaart. Eerst een algemene intro van CT met het verhaal van de inbreker en vervolgens de basisstappen van het gebruik van het G schema. Let op de overeenkomsten en verschillen met de video hierboven van Padesky.

Algemene Intro CT

Dit fragment illustreert een veel gebruikte introductie van CT met behulp van het verhaal van de inbreker.

Benoemen van de activerende situatie

Welke vragen stelt de therapeut die helpen om de activerende stimuluscontext in beeld te brengen?

benoemen gevoelens en gedachten

Onderzoeken gedachten

Hier zie je de stappen van het logisch uitdagen

Tussenbalans II

Nu heb je voorbeelden gezien van het gebruik van het G schema.

Extra en Facultatief:

Beck vs Ellis: overeenkomsten en verschillen zie deze link.

Beck vs Ellis

Facultatief: je kunt hieronder het interview hieronder bekijken.

Aaron Beck is erelid van de VGCt

interview vader en dochter Beck

Albert Ellis

Typerend interview waarbij Ellis centrale concepten als ‘musturbation’ en ‘awfullizing’ bespreekt

interview met Ellis