Basiscursus | Bijeenkomst 3

Onderwerpen

Opstellen functie- en betekenisanalyses en behandelplan
Ontwerpen Holistische theorie
Sessie structuur
Werkrelatie opbouwen
Registraties
Metingen ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling

Leesinstructies Hoofdstuk 11, 6, 7

• Bestuderen uit K&tB 2014: H 11: registraties (397-415) en H 6 integratie (183-203) en H 7 (207-254) herlezen Hoofdstuk 11 beschrijft verschillende soorten metingen ter ondersteuning van de beschrijvende en verklarende diagnostiek en de behandeling. Goed voor de praktijk. Gebruik dit hoofdstuk ook voor de uitwerking van de huiswerkopdrachten. Hoofdstuk 6 vat de theorie samen en is achtergrond info. Hoofdstuk 7: herlezen om de stappen goed in je hoofd te krijgen en waarschijnlijk lees je nu meer samenhang na het bestuderen van H 8, 9 en 10.

Opdrachten bijeenkomst 3 opsturen per mail

Verslag sessie onderlinge gesprekken opsturen ruim voordat je de volgende sessie hebt afgesproken volgens instructies

Empirische cyclus opdracht in telegramstijl

Ontwerp registratie opdracht

Doelen stellen

Vragenlijsten

Uitwerken holistische theorie, FA en BA audio casus angstige kunstenares

 

Huiswerkformulier

 

Let op: instructies Oefengroep

Na bijeenkomst 3 is het Inleidend deel van de cursus al weer achter de rug en start het verdiepende deel. Buiten de bijeenkomsten gaan jullie oefenen met procedures en protocollen. Hieronder vind je instructies.

 

 

Empirische Cyclus

Noteer  (huiswerkformulier): hoe ziet de empirische cyclus er uit? hoe ziet deze er in de klinische praktijk uit en geef een voorbeeld.

Metingen en CGt

Metingen:
Je kunt onderscheid maken tussen:
Vragenlijsten ondersteunend voor de beschrijvende diagnostiek: bijv de SCL-90 of OQ-45: zie bijvoorbeeld: powerpoint over OQ45
Registraties van variabelen als baseline, info voor functie- en betekenisanalyses: bijv. ABC-registraties
Feedback voor de behandeling: ROM: zie bijvoorbeeld: Trimbos over ROM
– Als onderdeel voor de behandeling: bijvoorbeeld het G-schema. allerlei formulieren

Een voorbeeld: cliënt noteert op een Visueel Analoge Schaal (lijn van 0-10) hoe ernstig hij zij de angst ervaart. Cliënt formuleert als gewenst resultaat van de behandeling om minder angst te gaan ervaren (bv van 9 naar 4) en die kun je verder laten meten door een klachtenvragenlijst in te laten vullen zoals de BSI of OQ45. Deze lijst kun je wekelijks of maandelijks laten invullen. Daarnaast kan de cliënt een registratie bijhouden van CS, CR en US verwachtingen en R om de US te voorkomen.

Opdracht: ontwerp een registratieformulier voor een klacht of probleemgebied dat je interessant vindt. Bijv slaapproblemen, verslaving, dwang, depressie etc. Werk deze uit in het huiswerkformulier.

Via deze link kun je diverse formulieren voor casus conceptualisaties en registraties downloaden

handige website

Doelen stellen

Veel therapieprogramma’s starten met een module ‘doelen stellen’. Als hulpverlener gaan we er vaak impliciet van uit dat de klant natuurlijk af wil van de problemen en daar alles voor over heeft. Dan ben je verrast als de klant ondanks lijdensdruk niet in beweging komt. Een oorzaak kan zijn dat jij en je klant het nog niet eens over het doel en hoe er aan gewerkt gaat worden. Samen werken aan het formuleren van SMART doelen helpt om de klant te motiveren en in beweging te krijgen.

mijn doelen stellen geeft een overzicht van allerlei doelen en manieren om middels zelfregulatie opdrachten aan de slag te gaan.

Dit document is een hulpmiddel om samen met je patiënt doelen te formuleren.

 

Probeer dit formulier uit samen met een cliënt.

Als je cliënt het moeilijk vindt om doelen te verwoorden dan kun je nog een verbeeldingsoefening doen. De cliënt formuleert misschien een ongewenste situatie. Je kunt dan bijvoorbeeld instrueren om de ogen dicht te doen en de situatie op te roepen in de verbeelding en na te gaan wat de cliënt meemaakt door wat, hoe, wanneer vragen en gevoelens en acties laten benoemen. Vervolgens kun je aan de cliënt vragen wat hij/zij zou willen voelen en doen in deze situatie. Die kun je dan opnemen in het formulier.

 

Vragenlijsten

Het tijdschrift voor psychiatrie gaf in 2012 een themanummer ROM uit en als je doorklikt op meetinstrumenten dan vind je een handig overzicht van: a. vragenlijsten die uitgegeven worden door een uitgever b. gratis vragenlijsten De link vind je hieronder.

Handig overzicht met vragenlijsten

Audiocasus Angstige Kunstenares

Dit is bewerking van een interview van Aaron Beck met een vrouw die lijdt aan angsten. Beluister het gesprek en maak een probleem samenhang en FA/BA van relevante onderwerpen plus een behandelplan op basis van de analyses.

Deel 1

 

Deel 2