Basiscursus | Bijeenkomst 2

Onderwerpen

Na deze bijeenkomst ben je vertrouwder met:

Opstellen functie- en betekenisanalyses en behandelplan
Ontwerpen Holistische theorie
Sessie structuur
Werkrelatie opbouwen

Leesinstructies Hoofdstuk 8, 9 en 10

• Bestuderen: K&tB:H 8, 9 en 10; DSM als uitgangspunt voor behandeling, stappenplan functieanalyse en betekenisanalyse (257-278; 278-320; 323-393). Dit is bij elkaar veel leeswerk. Als je vertrouwd bent met de DSM classificatie dan zal H 8 bekend voorkomen en snel lezen. Als je weinig hebt gewerkt met de DSM, dan is het een handig hoofdstuk omdat kort de systematiek op een rij wordt gezet en de positie van de classificerende diagnostiek ten opzichte van de stappen van het cgt-proces. H 9 en 10 beschrijven de stappen voor het ontwerpen van FA’s en BA’s plus voorbeelden. Zoals je zult lezen kiezen K&tB onderwerpen voor de analyses vanuit de beschrijvende diagnostiek en plaatsen daarmee de holistische theorie op een minder belangrijke plek. Andere auteurs stellen de probleemsamenhang en de probleemkeuze centraal voor het kiezen van te analyseren onderwerpen. De finetuning van de BA ziet er complexer uit (identiteitsrelatie, over- en onderbetrokken etc) en wordt pas gebruikt als heel zinvol lijkt.
Vaak is het nodig om deze hoofdstukken opnieuw te bestuderen als je met de stappen hebt geoefend.

Huiswerkformulier:

Stuur deze weer ingevuld op.

Instructie onderlingen gesprekken

Toelichting

Je dient 2 gesprekken te ‘doen’ als therapeut en 2 als cliënt. Na ieder gesprek lever je een verslag in volgens de instructies en na de 2 gesprekken lever je een eindverslag in volgens de instructies.

Hierboven vind je de instructie voor het verslag van het onderlinge gesprek. Je vindt bijgaand instructies voor het eindverslag na2 gesprekken. Dit zal minder tijd vragen dan het verslag voor de uitwerking van een gesprek.

Hieronder krijg je twee toets vragen, het programma is nog niet slim genoeg om het juiste antwoord te herkennen. Dus we bespreken dit bij de volgende bijeenkomst.

Toets

Toets H 8, 9 en 10

Deze toets is bedoeld om jezelf te toetsen na het lezen van de hoofdstukken 8, 9 en 10

Beantwoord de vragen in het huiswerkformulier

Powerpoint probleemanalyse

Met instructie (wacht even tot de film geladen is en de presentatie bevat 37 dia’s en duurt iets minder dan een uur)

Opdracht: opstellen FA en BA

Oefenen met een casus: opstellen FA’s en opstellen BA’s. Neem hiervoor een casus uit je eigen praktijk. Als je deze niet hebt, wil je dat doorgeven dan stuur ik je een papierencasus. Stel eerst een probleemlijst op, ga na hoe de problemen samenhangen (gebruik bijv een pijlenschema) en kies dan eerst een probleemgebied dat past bij diagnose en behandelplan en werk daar de FA’s en BA’s voor uit.
Werk de analyses uit in het huiswerkformulierop naar mij.  Noteer de dilemma’s/problemen/vragen die je tegenkomt en stuur die mee met je analyses.

Agenda

Het opstellen van de agenda is een belangrijk onderdeel van de sessie. Het helpt om structuur en lijn in je sessie en behandeling te houden.

instructie
Noteer welke elementen je aanspreken, welke elementen vind je effectief en ga na hoe je zelf het bespreken van de agenda wil gebruiken in je eigen werksetting en stuur je uitwerking in het huiswerkformulier.

Structuur en werkrelatie

Padesky bespreekt in audio opnamen van workshops het belang van structuur, het gebruik van empathie zijn en hoe je ‘collaborative’ een probleemkeuze kunt maken in de probleeminventarisatiefase.

Catherine

In het onderstaande audiofragment demonstreert de therapeut het gebruik van structuur.
De cliënt wordt neergezet door een collega en heet Catherine:
Klachten: depressie, angsten, slaapproblemen, nachtmerries, geprikkeld reageren naar man en kinderen, pessimistisch en wanhopig, op haar hoede.

Instructie

Beluister vooral vanaf minuut 4 tot 10
Opdracht stel een probleemlijst en samenhang op
Wat doet de therapeut en wat helpt?

 Accent opbouw relatie

Maak terwijl je luistert een probleeminventarisatie en samenhang
Beluister minimaal 44” – 6’33”: wat doet de therapeut en wat werkt?

 
Empathie plus actie

Maak terwijl je luistert aanvullingen op de probleeminventarisatie en samenhang en benoem hoe de therapeut tot een probleemkeuze komt.
Beluister vooral: 21” tot 12’45”