Basiscursus | Bijeenkomst 1

Onderwerpen

Stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces
Het eerste gesprek

Leeswijzer

Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie Handboek voor theorie en praktijk door Kees Korrelboom en Erik ten Broeke, tweede herziene druk, 2014 (verder K&tB): deze zullen we in het begin van de cursus het meest gebruiken; dit boek is uitgebreider dan de eerste druk uit 2004 en geeft ook kennis uit onderzoek tussen 2004 en 2014 door. De oudere druk is dus minder bruikbaar. Als je recent je master hebt gedaan dan zal veel info je bekend voorkomen.

  • Hoofdstuk 1 p 17-39: is achtergrondinformatie, leeswerk;
  • Hoofdstuk 2 p 41-61: ook achtergrondinfo; leerdoel: verschil gedrags- en cognitieve theorie en therapie kunnen uitleggen, geschiedenis snappen;
  • Hoofdstuk 3 p 63-104: leertheorie vormt de belangrijkste theoretische basis voor cognitieve gedragstherapie (cgt); leerdoel: operante en klassieke conditionering kunnen uitleggen
  • Hoofdstuk 4 p 105-154; emotie theorie snappen en informatie verwerkingsmodellen kunnen uitleggen, gericht bestuderen.
  • Hoofdstuk 7 p 207-254; geeft het raamwerk vanuit de ‘helicopter’ van cgt en verbindt de theorie met de praktijk; dus goed bestuderen.