Basiscursus | Bijeenkomst 6

Onderwerpen Ontspanningsoefeningen: indiceren, uitleggen en uitvoeren Contraconditioneringsprocedures ofwel comet leertheoretisch begrijpen Oefenen met COMET (competetieve memorytraining) Verbeeldingstechnieken creatief en zinvol gebruiken Wetenschappelijke inzichten m.b.t. paniek en agorafobie begrijpen Het cognitief gedragstherapeutische programma voor paniek en agorafobie kennen en enkele veel gebruikte technieken oefenen: interoceptieve exposure, relaxatietraining; uitleggen van en motiveren tot exposure; ontwerpen, instrueren en nabespreken van zelf geleide exposure; … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 7

Onderwerpen Wetenschappelijke inzichten van depressie begrijpen De verschijningsvormen van depressief gedrag goed kennen Meetinstrumenten van depressieve symptomen kennen en kunnen gebruiken Het cognitieve gedragstherapeutische model van depressief gedrag begrijpen en kunnen uitleggen Voorlichting kunnen geven over voor- en nadelen van diverse behandelmethoden t.a.v. depressie Behavioural activation snappen en toepassen CT als G-schema en gedragsexperiment toepassen Leeswijzer literatuur: Bestuderen:  stemmingsstoornissen protocollaire … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 8

Onderwerpen Protocollaire behandeling van OCS, GAS en SAS. Hieronder vind je eerst de opdrachten over Sociale Angst, dan Gegeneraliseerde Angst en tot slot Dwang. Sociale Angst Literatuur Sociale Angst Keijsers e.a. H 3 sociale angst (107-160) Bogels/van Oppen H 8 over sociale angst (197-255) Werkboek cliënt (in pdf hieronder) Leeswijzer: Lees de hoofdstukken goed zodat je de stappen van CGT … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 9

Onderwerpen PTSS kenmerken DSM Theorie over PTSS Diagnostiek en behandeling van PTSS Leeswerk: Protocollaire Behandelingen: H 6 311-370                     CT van Oppen/Bogels: H 14 289-316 In het huiswerk formulier vind je ook de leerdoelen en leeswijzer. Bij verschillende oefeningen  wordt gevraagd om deze uit te werken met je oefen of skype … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 10

Bijeenkomst 10 n=1 De laatste E-learning ronde start met een n=1 module voor supervisanten. Deze start met de VGCt richtlijnen en neemt je mee aan de hand van info en opdrachten voor het uitwerken van de stappen van het CGt proces volgens de empirische cyclus: keuze casus, beschrijvende en verklarende diagnostiek, literatuuronderzoek, metingen, probleemkeuze en FA/BA, opstellen behandelplan en interventies, … Read More

COMET

https://www.cognitievegedragstherapie-opleiding.nl/wp-content/uploads/2016/02/Comet-2.m4v Introductie COMET Vaststellen kernthema: negatief zelfbeeld https://www.cognitievegedragstherapie-opleiding.nl/wp-content/uploads/2016/02/Comet-3.m4v Start COMET Uitleg, benoemen CS voor NZB en vaststellen tegenbeeld https://www.cognitievegedragstherapie-opleiding.nl/wp-content/uploads/2016/02/Comet-4.m4v COMET Meer uitleg, samenhang met andere therapie en oefening https://www.cognitievegedragstherapie-opleiding.nl/wp-content/uploads/2016/02/Comet-5-1.m4v Tegenbeeld vergroten Details doornemen van tegenbeeld, instructie schrijven verhaaltjes Huiswerk bespreken Details doornemen, gevoel te pakken? lukt het om het tegenbeeld op te roepen? Intro lichaamshouding oefening https://www.cognitievegedragstherapie-opleiding.nl/wp-content/uploads/2016/02/Comet-9.m4v Muziek Muziek: oefenen … Read More

Cognitieve Therapie: Methoden en Technieken

Je kunt hier de video demonstraties gemaakt door Remco van der Wijngaart en Reinier Kreutzkamp bestuderen ten behoeve van de opdrachten in de cursus. Als je meer wilt zien dan kun je DVD bestellen via cognitievetherapie.nl. Voor- en nadelen Een korte intro op de techniek: voor- en nadelen van de gedachte Clientbeschrijving Joost is 35 jaar en woont samen met … Read More

Bibliotheek basiscursus

Socratische dialoog en het G schema In deze video krijgt Joost uitleg over het G schema 2 Demonstratie omschrijving en selectie van de activerende situatie of wel Sd 3 Gevoel benoemen en gevoelsintensiteit bevragen Gedachte laten formuleren 4 Onderzoeken automatische gedachte 5 Onderzoeken automatische gedachte 2 6 formuleren rationele gedachte 7 demonstratie van … 8 demonstratie van ..