Bibliotheek interessant

Slaap: Populaire docu over slaap: Rouw: Literatuur over rouwproblematiek, oud maar nog wel bruikbaar: Recent:

Vervolgcursus Bijeenkomst 5

Leerdoel: Het herkennen, benoemen van cognities, emoties en disfunctionele gedragingen en het helpen van de cliënt bij het veranderen hiervan met gebruik van procedures gericht op gedragsverandering. Keuzes maken t.a.v. het gebruik van gedragsmatige procedures en toepassen hiervan. Rationale soepel kunnen uitleggen en motiveren van cliënt. Huiswerk voor sessie 5: Lezen: H 7 Clark en Beck , Behavioral interventions, a … Read More

Vervolgcursus Bijeenkomst 4

Leerdoel: problemen bij het gebruik van huiswerk bespreekbaar maken, begrijpen en interveniëren bij ‘niet meewerken aan de behandeling’, het herkennen, benoemen van cognities, emoties en disfunctionele gedragingen en het helpen van de cliënt bij het veranderen hiervan middels procedures gericht op het beïnvloeden van cognities. Omgaan met moeilijkheden bij het vaststellen hiervan, omgaan met dreigend vastlopende behandelingen Enkele video fragmenten … Read More

Basiscursus | Bijeenkomst 1

Welkom bij de  Blended Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie Deze cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en is geaccrediteerd als ‘100-uurs’ Basiscursus bij de VGCt en zal 350  ‘werkuren’ tellen. De onderwerpen die bij deze bijeenkomst aan bod komen zijn: Kennis maken, werkwijze doornemen Stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces: intro en overzicht Leer- en emotietheorie: de basis van cgt Vaststellen … Read More

Template Arthur

Lijstjes met berichten: [content_protector password=”loek” identifier=”loek” cookie_expires=”2 minutes” ajax=”{true|{string}}”] [/content_protector] [content_protector password=”cogni” identifier=”cogni” cookie_expires=”2 minutes” ajax=”{true|{string}}”] [/content_protector]

Supervisorencursus

Deze cursus bereidt de (aspirant)supervisor voor op het geven van supervisie in uiteenlopende opleidingsroutes, zoals het VGCt traject en diverse BIG opleidingen.

Vervolgcursus CGt

Deze cursus vormt een vervolg op de Basiscursus. De cursisten leren cognitieve gedragstherapie toe te passen bij complexere problematiek.

Basiscursus CGt

De cursisten leren de basis stappen van cognitieve gedragstherapie uit te voeren en raken vertrouwd met de behandeling van angst- en stemmingsproblemen.

Congres Supervisiekunde Meerperspectivisch 18 mei 2016

Materiaal workshop Deze workshop werd gegeven door Angeline Smeltink en Loek Peute op 18 mei 2016 in het kader van een door GITP/PAOS georganiseerd congres over supervisiekunde. Hieronder vind je de powerpoint presentatie, het gebruikte artikel uit de Clinical Supervisor en de observatielijsten.