E learning Nascholing Supervisoren

Didactische competenties in Supervisie

De cursus bestaat uit een E learning deel met diverse werkvormen,  doe opdrachten, bijeenkomsten intervisie over supervisie en bijeenkomsten met de docenten. Hieronder vind je de instructies voor de voorbereiding.

Tip: plan het maken van video opdrachten en het laten invullen van evaluaties tijdig!

Voorbereidende bijeenkomst zonder docenten

Voorbereiding:

De opzet van de nascholing is geïnspireerd door eerdere ervaringen met kwaliteitsverbetering bij de VGCt , NVP en de LVVP. Dit programma gebruikt inzichten uit competentiegericht leren en hanteert het ruim geformuleerde competentieprofiel voor de supervisor van de VGCt als uitgangspunt. Ook al is er nog steeds discussie over de relevantie van therapie specifieke supervisie versus meer generieke supervisie hanteren wij in dit programma het idee dat het zinvol en productief is om uit te gaan van cgt-specifieke supervisie waarbij supervisie te zien is als parallel met ‘de stappen van het cgt proces’. Meestal leer je het meeste van zelf actief met ‘de stof’ bezig zijn door zelf te zoeken, te vertellen en ‘materiaal’ te gebruiken. Daarom is het leeswerk beperkt gehouden en waarschijnlijk ook voor de meesten van jullie bekend, we doen dit vanuit het idee dat herhaling ook zinvol is. Er is natuurlijk veel meer en juist ook de laatste jaren. Als je leestips wil hebben dan kunnen we die natuurlijk ook geven.

De instructies:

1. Bestuderen: Hoofdstuk uit Supervisie in de GGZ:

Ingeschatting leestijd: 30-60 minuten.

1.a Presentatie Donna Sudak plus videofragmenten van CGt supervisie

Donna Sudak schreef: Teaching and supervising CBt (2015, Wiley). In deze presentatie geeft ze een samenvatting en illustraties van haar werkwijze en daarmee een ‘update’ van de relevante kennis. De video duurt ongeveer een uur.

Competentieprofiel Supervisor

2. Invullen zelfevaluatielijst Supervisorencompetenties VGCt plus reflectie: wat doe je naar tevredenheid en wat minder?

Invullen lijst kost je naar schatting 20 minuten.

3. Laten invullen evaluatielijst lopende supervisies: laat alle supervisanten de lijst invullen en reflecteer over de uitkomsten in de rapportage; verschillen en overeenkomsten met je zelfevaluatielijst: wat betekenen de resultaten voor je?

Waar vind je vragenlijst?

Je gaat via vgct.nl naar mijnvgct en dan naar mijnPEdossier en dan naar SV evaluatie (rechterkant balk bovenaan):

Daar kun je met behulp van de instructies een evaluatie aanmaken en uitvoeren.

Het uitzetten en bestuderen van de uitkomsten zal je ongeveer 30 minuten kosten, afhankelijk van het aantal supervisanten.

4.  Video opnamen Supervisie

Neem minstens 3 supervisie sessies in zijn geheel op en gebruik de supervisie observatie schaal om de getoonde competenties te benoemen en te reflecteren over verbeteringen/alternatieven.

Tijdsinvestering 3 uur (tip: soms kun je de afspeeltijd versnellen, dan kun je deze opdracht sneller uitvoeren)

5. Bekijk de video ’s en ga welke competenties uit het profiel toon je? Welke vind je mogelijk relevant en belangrijk en laat je niet zien op bij deze sessies? Kies een fragment om te laten zien aan je groepje bij dag ‘1’. Formuleer een leervraag.

6. Dag ‘1’: agenda: 1. kennismaken 2.  uitwisselen ervaringen met supervisie en voorbereiding 3. video’s bekijken en bespreken. 4. afronding en evaluatie van deze dag

7. Verslag maken, wat heb je laten zien, welke feedback heb je gekregen, wat heb je geleerd en welke leervraag neem je mee voor dag 2 (supervisie over supervisie dag 2). Dit verslag verstuur je op tijd conform de instructies in de brief die je per mail hebt ontvangen.

8. Dan volgt dag ‘2’ met de docenten.

9. Na dag 2 volgt de voorbereiding voor dag 3: E-learning n=1 en het gebruiken van  praktijktoetsen voor de VGCt-route en instructies leerverslag

E learning n=1 begeleiden: Ga naar cursusinfo supervisorencursus en dan naar E learning n=1.

Dit is een programma met flexibel uit te voeren stappen. Afhankelijk van je eigen leerbehoeften, interesse plus inschatting van je eigen competenties kun je kiezen waar je meer en minder tijd aan besteedt.

Praktijktoetsen: https://www.vgct.nl/artikelen/nieuws/public/2018/02/start-competentiegericht-opleiden-cognitief-gedragstherapeut

Let op soms verandert vgct.nl de plek van materiaal en je kunt dan googelen: praktijktoets vgct en dan vind je het hopelijk.

Je vindt hier een e learning van de VGCt ter ondersteuning van het gebruik van de praktijktoets en we raden aan dat je deze doet. Je oefent o.a. met het ‘invullen’ van de toets.

Nu heb je al met al veel opgefrist: o.a. video-feedback, feedback van collega’s, supervisanten, theorie opgehaald, n=1 stappen terug gehaald, ervaring opgedaan met praktijktoetsen; ga wat je uit dag 3 (met collega’s zonder docenten) wil halen.

10. Dag 3: Agenda:  1. intervisie over supervisie 2. bespreken ervaringen E learning n=1: wat heb je geleerd, waar loop je tegen aan? welke vragen hebben jullie aan elkaar? Je kunt bijv bespreken of je intervisie kunt/wil afspreken met elkaar over toekomstige n=1 begeleidingen. 3. Praktijktoetsen: wissel uit wat je hebt gedaan, geleerd en waar je tegen aanloopt. Oefen ook met elkaar het gebruiken van de praktijktoets in rollenspelen.

Maak een verslag volgens de instructies en stuur dit op naar de docenten voor dag 4.

12. Verbeterplan conform format invullen